'เสี่ยอ้วน'ให้กำลังใจ'อยากเลือกตั้ง'สู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน


เพิ่มเพื่อน    

 

15 ม.ค.62 -  นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากที่รัฐบาลเคยประกาศให้เข้าใจและรับรู้ร่วมกันของคนในสังคมว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 24ก.พ.2562 นั้น วันนี้ทั้งรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกลับสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของกำหนดการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น กระทั่งเกิดความเคลื่อนไหวของผู้คนในทุกภาคส่วน รวมถึง นักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ออกมาถามหาความชัดเจน และ ยืนยันให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาเดิม คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพราะผู้คนในประเทศ ต่างฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอิสระทางความคิดมากขึ้น และที่สำคัญคือ มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น 

ดังนั้น ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายพึงต้องตระหนักและรับรู้ว่า ความไม่ชัดเจนของกำหนดการการเลือกตั้งนั้น บั่นทอนความเชื่อมั่น และบั่นทอนความหวังของพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อใด หากปล่อยให้สถานการณ์ความคลุมเครือ เช่นนี้เกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศอย่างแน่นอน เพราะวันนี้ ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกช่วงวัย  ต่างต้องการที่จะใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเลือกผู้นำที่มาบริหารประเทศด้วยตนเอง นี่คือเสียงเรียกร้องที่ผู้มีอำนาจต้องรับฟัง และ ปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นไปตามครรลองของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ขอเป็นกำลังใจ ให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนเพราะการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคน เป็นการต่อสู้เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้ประเทศ คืนความหวังให้คนทั้งสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน.


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'