คลังยิ้มบอนด์ออมทรัพย์ขายดีจ่อเพิ่มวงเงินรอบสอง


   

บอนด์ออมทรัพย์ขายดีไม่หยุด คลังเพิ่มวงเงินรอบสองอีก 5,000 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้ประชาชน วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.85% และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.45% แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.  –  30 มี.ค. 2561 ซึ่งจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมาคลังได้เพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์อีก  3,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561 ขณะนี้จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ประกาศแล้ว และเนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชน 

ดังนั้น นายอภิศักดิ์ ตันติวรงศ์ รมว.คลัง จึงเห็นชอบจำหน่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท  จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.  – 30 มี.ค.  2561 
 


ม็อบ "ขยะ-รกเมือง" ที่สุด ก็ม็อบ "เห็บแม้ว" นี่แหละ! อย่างแก๊ง "จ่านิว-นายโรม"........ ถ้าเป็นเขมร-ญวนยุคก่อน เขาไม่เอาไปทำปุ๋ยหรอก

'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'