เสนอหลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญโลก


เพิ่มเพื่อน    

    เสนอ "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2563 ชี้เป็นพระเถระสายวิสัสสนากรรมฐานที่วัตรปฏิบัติงดงาม พุทธศาสนิกชนเคารพนับถืออย่างสูง ศธ.นำคำสอนบรรจุหลักสูตร พร้อมฉลอง 150 ปีชาตกาล
    นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงเมื่อวันที่ 17 มกราคมนี้ ถึงการจัดงานครบรอบ 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2563 ว่า วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ทั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ดังนั้นจึงร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และทุกภาคส่วน คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
    นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จะร่วมกับ วธ.ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโก ประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2563 โดยตลอดปี 2562 ขอเชิญชวนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการนำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นไปใช้ในการดำเนินชีวิต และจัดกิจกรรมด้วยความเรียบง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้คนไทยและอนุชนรุ่นหลังให้ความสนใจยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการวิปัสสนาให้เป็นที่ประจักษ์ ขณะเดียวกัน ศธ.ยังได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการศึกษา มีพระราชดำริเน้นย้ำให้ ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่รู้จักหน้าที่ มีวินัย จิตสาธารณะ เป็นคนไทยที่มีความเข้มแข็งที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ ไม่คอร์รัปชัน ดังนั้น ศธ.ได้นำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของ ศธ. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป
    “ธรรมของพระอาจารย์มั่นจะเป็นประโยชน์สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์ สำหรับการเสนอเป็นบุคคลสำคัญของโลก ถ้าสำเร็จ พระอาจารย์มั่นจะถือว่าเป็นพระลำดับที่ 3 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เช่นเดียวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และพระธรรมโกศาจารย์ หรือพระพุทธทาสภิกขุ” นพ.อุดมกล่าว 
    ด้านการฉลองชาตกาล 150 ปีของหลวงปู่มั่น วธ.ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก จัดทำสารคดีชุด ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
    การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาล จัดระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา.


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย