มอบโล่ครู/โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ป้องกันเยาวชนจากบุหรี่ เหล้า พนัน


เพิ่มเพื่อน    

        ก่อนถึงวันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี เดินตามรอยคำพ่อสอน พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น” ด้วยพลังของครู พลังของกระทรวงศึกษาธิการ สสส. สคล. หนุนเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน หมอธี รมว.ศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข พร้อมให้โอวาทเป็นนิทานสอนใจ และให้พรครูดีเป็นศรีแก่ชาติบ้านเมือง ครู 356 คน ร่วมกันตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. วอนให้มรสุมเหล้า บุหรี่ การพนัน พัดออกไปจากเมืองไทย สสส.พร้อมสนับสนุนพลังครูดี

      บริเวณทางเข้าห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณมุมห้องทั้งซ้ายและขวามีอักษรเลขไทยเป็นเลข ๙ ขนาดใหญ่ นำโฟมแปะกับไม้เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เท่าพระองค์จริงเป็นสแตนดี้ทรงยื่นพระหัตถ์ ทั้งนี้ ครูผู้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขจะนั่งราบกับพื้นที่ทำด้วยหญ้าเทียม พร้อมกับนำโล่รางวัลทาบไว้กับพระหัตถ์เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสำคัญครั้งนี้ โดยมีข้อความที่สำนึกถึงความเป็นครูอย่างแท้จริง “เป็นครูใช่ไหม...ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” และอีกมุมหนึ่งประดิษฐ์เป็นต้นไม้เล็กๆ พร้อมข้อความ “๙ รร.คำพ่อสอน”  “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ต้นไม้ที่แตกหน่ออีกต้นหนึ่งข้อความ “สสส.” “เครือข่ายองค์กรงดเหล้า” “ครูดีไม่มีอบายมุข” มีการล้อมรั้วด้วยดอกดาวเรืองสีเหลือง

      นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 8) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่ห้องบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนัน ทั้งยังทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุข

      ในงานนี้ครูทั้งหมดร่วมกันตั้งปณิธานครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ เพื่อเป็นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

      พิธีมอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขจัดเป็นปีที่ 3 ด้วยพลังของครู พลังของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนที่ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ ความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ปีนี้มีผู้เข้าร่วมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 356 คน เป็นประเภทครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 8 จำนวน 319 คน 1.ระดับบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 21 คน 2.ระดับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 83 คน 3.ระดับครูผู้สอนจำนวน 215 คน และโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ 3 จำนวน 37 โรงเรียน

      นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทว่า พวกเราเดินมาถูกทางแล้ว ยุคนี้เป็นยุคที่เราไม่พูดว่าเราจะสร้างเด็กดีมีคุณธรรมมากนัก ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำ ในฐานะที่ผมเริ่มก่อตั้ง รร.สัตยาไส (ร.ร.สัตยาไสเป็น รร.ประจำ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ก่อตั้งปี 2535 ใน 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ในเมืองไทย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดูแลอยู่ที่ลพบุรี) เราต้องการให้ รร.สร้างเด็กเป็นคนดี คนที่พูดเรื่องคุณธรรมมาก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเรื่องคุณธรรม ผมไม่ต้องทำมักจะเป็นแบบนี้ ในที่สุดไม่มีอะไรจะสอนมนุษย์ได้ดีเท่ากับการเป็นตัวอย่างที่ดี สื่อสาร แต่ถ้าสังเกตว่าสิ่งที่ครูพูด พ่อแม่พูด เชื่อว่าเป็นจริงหรือเปล่า มีพลังบางอย่างชัดเจน ผมเป็นแพทย์ก็เห็นเพื่อนแพทย์สูบบุหรี่ไปสอนหนังสือไปด้วย คนไข้และนักศึกษาจะเชื่อหรือไม่ เมื่อแพทย์สอนว่าสูบบุหรี่ กินเหล้าไม่ดี เมื่ออยู่ลับหลังเด็กตัดสินได้ว่าเราหมดความน่าเชื่อถือ เด็กไม่ทำตาม เป็นผลร้ายอย่างยิ่ง สู้ไม่สอนจะดีกว่า

      วันนี้ผมมางานก่อนสิบโมงเช้า การประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการตรงเวลาที่สุด ไม่มีการมาประชุมสาย การประชุมแต่ละครั้งมีการบอกเป็นการล่วงหน้า ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมาประชุมเมื่อไหร่ก็ได้ ตามใจฉันไม่ได้ เราจะไม่โกงทั้งต่อหน้าและลับหลังในการดำเนินชีวิต ผมเป็นคนที่กินอาหารกลางวันมื้อหนึ่งไม่ถึง 20 บาท กินแต่ผักก็ราคาถูก ไม่กินเนื้อสัตว์ ผมถามคนแถวนี้เงินเดือนหมื่นบาท สูบบุหรี่เดือนละ 3,000 บาท ประหยัดเงินไว้ให้ลูกน่าจะดีกว่า เราสอนเด็กให้ตรงต่อเวลา มีกิจกรรมร้องเพลงเรื่องเวลา ให้ตรงต่อเวลา แต่ครูไม่เคยตรงเวลาก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใด วันนี้ดีใจที่เรายกย่องครูให้เป็นตัวอย่างที่ดี อย่างน้อยก็ต้องต่อหน้า ถ้าให้ดีก็ต้องไปสืบ ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไปถามเมียเขาถามว่า ผัวดีไหม คำตอบจะเป็นจริง ผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี้ วัยขนาดนี้เป็นโรคเบื่อผัว (หัวเราะ) วัยขนาดนี้ง่าย ออกไปทำดีต่อหน้าผู้คน แต่ลับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่ง อย่างน้อยลูกเราก็มีจุดเริ่มต้น เราเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

      มีกฎหมายห้ามดื่มเหล้า ห้ามสูบบุหรี่ การที่เราไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อย่าประมาท ความชั่วร้ายกิเลสของตัวเอง ต้องมีวิธีควบคุมอารมณ์ที่ดีที่สุด คือต้องไม่เจอสิ่งนั้น ผมเข้ามาอยู่ในเส้นทางการเมือง เมื่อ 2 ปีก่อนมีข้าราชการระดับซี 10 และซี 11 ที่ผมไม่เรียกพบ เพราะคุยทีไรโมโหทุกที เพื่อตัวเองจะได้ไม่โมโห ก็ไม่เรียกข้าราชการระดับนั้นเข้าพบ เวลาเราเปิดทีวีเจอหน้านักการเมืองบางคนที่เราไม่อยากพบ ไม่อยากเห็น เราก็ปิดทีวีหรือหมุนไปดูช่องอื่น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระพุทธเจ้าสอนวิธีไม่ให้พระหนุ่มเกิดราคะ อย่าเจอผู้หญิง อย่ามอง ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเจอผู้หญิงให้มีมากกว่าหนึ่ง คุมจากปัจจัยข้างนอก

      อาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมที่ประเทศอังกฤษเรียกชื่อผมว่า ดร.ธี ยูรู้ไหม วิธีปรับพฤติกรรมมนุษย์ การสูบบุหรี่ในวัด หรือการสูบบุหรี่นอกวัด อะไรทำได้ง่ายกว่ากัน คนส่วนใหญ่เมื่อเข้าวัดจะทิ้งบุหรี่ แสดงว่าสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ทำให้เราไม่กล้าทำสิ่งนั้น มีน้อยคนจะแข็งแกร่งได้ในทุกเรื่อง เราต้องทำสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการไม่มีอบายมุข ในโรงเรียนไม่มีเรื่องชู้สาว เป็นโรงเรียนปลอดชู้ โรงเรียนปลอดโกง ให้เด็กเกลียดการโกงตั้งแต่ยังเล็กๆ รักความยุติธรรม

      ในช่วงปีใหม่มีคนเข้ามาขอพรมากมาย อาจารย์สอนว่า พรให้ไม่ได้ อยากได้ต้องทำเอาเอง ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความคิดของคนเรา เราคิดดี ทำดี คือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วันนี้ออกไปจากห้องนี้แล้วก็อาจจะได้แต่แรงบันดาลใจ ผมจะจบด้วยการเล่าเรื่องนิทาน ไม่มีทางลัดในวันนี้ ท่านอาจจะไม่สูบบุหรี่ คนที่เคยดื่มเหล้า กลับไปตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเหล้า พลังจิตไม่ใช่เกิดมาข้ามวัน อาจารย์เล่าว่ามีพ่อค้าคนหนึ่ง เป็นพ่อค้าก็หมกมุ่นแต่เรื่องเงินเรื่องทองตลอดทั้งวัน เพราะเป็นพ่อค้า ความคิดก็เป็นเรื่องสำคัญ มีอยู่มาวันหนึ่ง วันสุดท้ายก่อนตาย คิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น ชาวอินเดียคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ไปสวรรค์ ทั้งๆ ที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดถึงพระเจ้า เขาตั้งชื่อลูกๆ ทั้ง 4 คน ว่า ลูกราม กฤษณะ ศิวะ ปาวลี ตั้งเป็นชื่อพระเจ้าทั้งหมด หวังว่าก่อนตายเรียกลูกมารับมรดก เพียงเอ่ยนาม ราม กฤษณะ ศิวะ ก็มา ปาวลีก็มา ลูกมาแล้วทั้ง 4 คนก็ยังไม่ตาย พ่อถามลูกทั้ง 4 คนว่ามากันทั้งหมดนี้แล้วใครจะดูร้านแล้วก็หมดลมหายใจ เป็นคำตอบสุดท้าย

      การที่ใครคนหนึ่งคิดแต่เรื่องตำแหน่งทั้งวัน สุดท้ายจะไปไหน ก็คิดกันเอาเอง ได้ตำแหน่ง แต่ไม่มีความสุข ความสุขจากความสงบที่ไม่ต้องการอะไร ขอให้สั่งสมความดีงาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดประโยคนี้เสมอว่า รางวัลได้มาง่าย แต่การรักษาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่ได้รับรางวัลหลายคนขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับคำอวยพรด้วยประโยคเหล่านี้ การรักษารางวัลเป็นสิ่งที่สำคัญด้วย

      ในช่วงท้าย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การต่อยอดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ด้วยการนำข้อเสนอของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น Mind Set กำหนดมาตรการปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีมาตรการตัดเงินเดือน หรือปฏิบัติอย่างดีก็จะเพิ่มเงินเดือน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสังคมต้องการเห็นตัวอย่างที่ดีของครู ทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้เด็กดู ไม่ใช่ครูเป็นตัวอย่างไม่ดี ดื่มเหล้าให้เด็กดู ตั้งวงเหล้าหลังโรงเรียน

        นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบปัญหาเยาวชนที่เป็นนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ ต้องอาศัยการทำงานของคุณครูเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังที่ 2 เนื่องจากปัญหาเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมมือกัน แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น ผลงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มิฉะนั้นประเทศเราจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับน้ำเมา ครูมีบทบาทสำคัญทำให้ชุมชนรอบโรงเรียนปลอดภัยจากน้ำเมามากขึ้น ให้นักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้างานวิจัยนี้ได้ผลดีที่สุด

      เมื่อปีที่แล้ว พี่เขยของผมก็เสียชีวิตเพราะบุหรี่ เริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังหนุ่มๆ เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง เราก็หวังไว้ว่ามรสุมเหล้า บุหรี่ผ่านออกไปจากประเทศไทยโดยเร็ว แต่เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลานาน แต่ก็แอบดีใจที่เรามีความรู้สึกที่มุ่งมั่น ขณะนี้เรามี generation X generation Y และตอนนี้เรามี Generation อัลฟา เด็กที่เกิดในปี 2010 ไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด เราเกือบจะหมดหวังไปแล้ว เราเห็นลักษณะของธุรกิจ ถ้าคุณสูบบุหรี่ ดื่มสุรา จะประสบความสำเร็จ มีเพื่อนเยอะ ได้รับการยอมรับ ทั้งหมดนี้คือมายาคติ สิ่งที่ดีที่สุดต้องพิสูจน์ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่สูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เราก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ขอขอบคุณหน่วยราชการจัดให้มีการมอบรางวัล เราเป็นคนมีความสุขก็ประสบความสำเร็จได้

ครั้งหนึ่งผมได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มอบให้เราเฉยๆ การมอบรางวัลก็เพื่อให้เราไปขยายผลต่อภารกิจไม่ใช่แต่เพียงการรับมอบรางวัลเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจในการขยายผลปีทองนี้ ใช้ทุกอิทธิพลที่เรามี ครูใหญ่ต้องจัดระบบโรงเรียน ในชุมชนให้ชาวบ้านช่วยกันทำสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก ชีวิตเราจะดี ในวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ รับมอบภารกิจยิ่งใหญ่ของประเทศให้ผ่านมรสุมไปได้ด้วย ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สสส.พร้อมที่จะสนับสนุนทุกหนทางที่จะทำให้เด็กในยุคอัลฟา เยาวชนของเราเป็นคนดี

 

        คำพ่อสอน “ในการดำรงตนในภายหน้านั้น ท่านจะต้องประพฤติให้ดีให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้วท่านก็จะสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและครอบครัวของท่าน และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 มิ.ย.2496

      9 ตามพ่อตราบนิรันดร์ “ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู” ปวงข้าพระพุทธเจ้า ครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร

      “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไมให้ตกต่ำ” พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2530

        ข้อความในเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีดังนี้ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่าโรงเรียน.......เป็นโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2562 พร้อมด้วยข้อความทางด้านขวามือ คำพ่อสอน “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมลายมือชื่อ เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.สสส. บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.).


"ทศกัณฐ์" ว่ามี ๑๐ หัว ๑๐ หน้า แต่สู้ "ปิยบุตร" ไม่ได้ หัวเดียว-หน้าเดียว แสดงได้ทุกบท! ในมหา'ลัย แสดงบทอาจารย์กฎหมาย, ในพรรค แสดงบทเลขาฯ, ในสภา แสดงบทนักอภิปราย, ในศาล แสดงบททะแนะ

เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'