'บิ๊กป้อม'งอนไม่เลิกปิดปากไม่ตอบสื่อนอกรอบ


เพิ่มเพื่อน    

21 ม.ค.62- ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานสักขีพยานการลงนามระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวต่างด้าวเพื่อรอส่งตัวกลับ พ.ศ. ... ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน มีผู้แทนสถานทูต ผู้แทนเหล่าทัพ ฯ ผู้แทนหน่วยงานราชการ เข้าร่วม 

โดยมีวัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการดูแลและไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง ถือเป็นความพยายามและความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ทั้งนี้ให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการตามมาตรการแลแนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกักตัว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนเองมั่นใจว่าทุกคนรับทราบถึงความพยายามที่รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกักกันไว้ในสถานกักตัวต่างด้าว เพื่อรอการส่งกลับ โดยยึดหลักการสำคัญคือ การไม่กักตัวตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การลงนามวันนี้จะถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการกักตัวเด็ก สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน จึงขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติหากมีอุปสรรค ข้อขัดข้อง หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานขอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเป็นประธานลงนามในบันทึกความเข้าใจ ได้พยายามสอบถามถึงการสั่งการดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร โดยพล.อ.ประวิตร ปฏิเสธให้สัมภาษณ์และขึ้นรถกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'