โป๊ะอีก431ล้านเดินหน้าสร้าง"อควาเรียมสงขลา"ต่อ จากก่อนหน้านี้ผลาญไปแล้ว 1.4พันล้าน  


   


           

22ม.ค.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเดินหน้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ตนกำลังเร่งให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ โดยนายสุเทพได้รายงานเบื้องต้น ว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานเรื่องนี้ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน แล้ว โดยเท่าที่ทราบความคืบหน้าการเดินหน้าก่อสร้างต่อที่อาจล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ตนได้มอบหมายให้ นายสุเทพ หารือกับนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  รับทราบถึงการเดินหน้าก่อสร้างอควาเรียมต่อด้วย เนื่องจากในอนาคตหากก่อสร้างเสร็จสิ้น ทส.จะรับไปดูแลต่อไป อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่จะใช้ดำเนินการเพื่อเดินหน้าก่อสร้างอควาเรียมนั้นจะเป็นงบฯ ของปี 2563

ด้าน นายสุเทพ กล่าวว่า  ขณะนี้คณะคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อสำรวจและประเมินสำหรับเดินหน้าก่อสร้างอควาเรียมต่อ โดยพบว่าจะต้องมีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของเดิม จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1.งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 2.งานระบบยังชีพสัตว์น้ำ 3.ห้องเตรียมอาหารและกักกันวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 4.งานตกแต่งตู้จัดแสดง 5.งานระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสารและเตือนภัย 6.งานระบบท่อน้ำดี น้ำทิ้ง และท่ออากาศส่วนจัดแสดง 7.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 8.งานถนนและลานจอดรถ 9.พันธุ์สัตว์น้ำ และ 10.งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมโครงสร้างและระบบอาคารที่ยังไม่ได้สำรวจ ซึ่งคาดว่าจะใช้งประมาณในส่วนนี้ จำนวน 296 ล้านบาท


 นอกจากนี้ยังสำรวจพบว่าจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมที่เป็นของใหม่อีกจำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1.งานระบบปรับและระบายอากาศ 2.งานสนับสนุนลิฟท์ทางเลื่อน 3.งานระบบ UPS สำรองและกันกระแสไฟเกิน และ4.ค่าบริหารจัดการโครงการตามลักษณะของการบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และอุปกรณ์สิ้นเปลืองค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหารสัตว์ ค่ายารักษาโรค เป็นต้น โดยในส่วนนี้คาดว่าใช้งบประมาณ จำนวน 135 ล้านบาท ดังนั้นรวมการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในการเดินหน้าอควาเรียม จำนวน 431 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจัดการฯจะสรุปแผนการดำเนินการทั้งหมดให้ รมว.ศธ.พิจารณาได้ต้นเดือนมีนาคมนี้ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการอควาเรียมสงขลา สร้างมาเป็นเวลานานกว่า 10ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่เบื้องต้นของการดำเนินโครงการจะต้องสร้างเสร็จภายในปี2553  แต่ปัจจุบันโครงการยังไม่คืบหน้า ทั้งที่มีการใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ 1.4 พันล้านบาท และมีการแก้ไขสัญญาระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับผู้รับเหมาถึง6 ครั้งในระยะที่1ของโครงการ (2550-2557)  ทำให้เป็นที่มาของการสืบสวนความไม่ขอบมาพากล 
 


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?