มหา'ลัย จ่อปิดตาม สกอ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด !ให้สถาบันอุดมตัดสินใจ


   

30ม.ค.62-จากสถานการณ์ฝุ่นพิษที่มีค่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดระดับลง จนทำให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียนในสังกัด 2วัน คือวันที่่ 31ม.ค.-1ก.พ.2562 ล่าสุด ทางด้านสถาบันอุดมศึกษาก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน


นางอรสา ภาววิมล รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สกอ.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในเขต กทม.และปริมณฑลทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อความปลอดต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทั้งนี้ให้รอดูสถานการณ์โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสม
 


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย