มหา'ลัย จ่อปิดตาม สกอ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด !ให้สถาบันอุดมตัดสินใจ


   

30ม.ค.62-จากสถานการณ์ฝุ่นพิษที่มีค่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดระดับลง จนทำให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียนในสังกัด 2วัน คือวันที่่ 31ม.ค.-1ก.พ.2562 ล่าสุด ทางด้านสถาบันอุดมศึกษาก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน


นางอรสา ภาววิมล รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สกอ.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในเขต กทม.และปริมณฑลทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อความปลอดต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทั้งนี้ให้รอดูสถานการณ์โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสม
 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ