สธ.เริ่มแจกN95แล้วเน้นพื้นที่เสี่ยง /อย.ผ่อนปรนนำเข้าหน้ากากอนามัยแก้โก่งราคา


   

5ก.พ.62- ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มอบให้ โดยมอบหมายให้ นายแพทย์สุขุม             กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อย. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. นำทีมลงพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในที่มีการจราจรแออัด และมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงอยู่ ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้ความรู้และมอบหน้ากากอนามัย N 95 และ หน้ากากอนามัยให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลที่จุฬาฯมี ศ.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ 

พร้อมกันนี้ยังได้นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ชื่อว่ามีการจราจรที่แออัดอีกพื้นที่หนึ่ง โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางนำไปกระจายต่อให้กับสถานีตำรวจภายในสังกัด จำนวน 13 แห่งต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวนรวม 1,650 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวนรวม 14,000 ชิ้น ในขณะที่ภาครัฐและภาคเอกชนกำลังร่วมมือกันหาวิธีการต่างๆ ในการช่วยกันลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก การใช้หน้ากากอนามัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้อีกหนทางหนึ่งเช่นกัน


นอกจากนั้น  เพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนจนอาจก่อให้เกิดความตระหนก และเป็นการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยไม่ให้มีการโก่งราคา อย. จึงมีมาตรการผ่อนปรนกฎระเบียบในเรื่องการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัย และให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'