จ่อเสนอยูเนสโก มวยไทยมรดกโลก


เพิ่มเพื่อน    

    วธ.บวงสรวงสมเด็จพระเจ้าเสือ เนื่องในวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์ ระดมค่ายมวยทั่วประเทศทำมาตรฐานกลางรักษาเอกลักษณ์ มอบ สวธ.เร่งรวมเอกสารเสนอยูเนสโกขึ้นบัญชีมรดกโลก
    ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) และพิธีบูชาครูมวยไทย การรำมวยบวงสรวงบูชาครูของนักมวยไทย เนื่องในวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์ โดยมีครูมวยไทยสายต่างๆ ได้แก่ มวยไทยภาคกลาง มวยไทยท่าเสาและพระยาพิชัยดาบหัก มวยไชยา มวยโคราช ศิษย์ครูอาชีพ เด็กและเยาวชนเข้าร่วมพิธี จากนั้นได้มีพิธีเปิดกิจกรรมวันมวยไทย 
    นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ปีนี้ สวธ.ร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าเสือ ที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองของขึ้นของชาวต่างชาติ และ วธ.ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญองค์ความรู้ของบรรพบุรุษด้านมวยไทย และเผยแพร่เกียรติภูมิไปทั่วโลก
    นายวีระกล่าวว่า จากการที่มวยไทยเป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ศิลปะป้องกันตัวและกีฬา ทำให้ปัจจุบันมวยไทยได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก เกิดสมาคมมวยไทยและค่ายมวยต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10,000 ค่าย ดังนั้นจึงมอบหมายได้ สวธ.เร่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งหมด เพื่อผลักดันเสนอให้มวยไทยเข้าสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโก เช่นเดียวกับการแสดงโขน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมและค่ายมวยให้มีความเข้มแข็งและร่วมกันผลักดัน อีกทั้งจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของมวยไทยให้เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ พร้อมกับแบบแผนปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ ทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครูต่างๆ เพื่อรักษารากเหง้าความเป็นมวยไทย
    "การจัดกิจกรรมมวยไทยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมและค่ายมวยจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีการแสดงไหว้ครูมวยไทย และการแสดงมวยไทยโบราณของเยาวชนจากค่ายมวยต่างๆ ตลอดการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยยุทธลีลามวยไทย อีกทั้งเปิดเวทีเสวนาวิชาการองค์ความรู้และแนวทางการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมวยไทยปี 2562 รวมถึงสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทย เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและหลักเกณฑ์การยกระดับมวยไทยสู่ระดับสากลที่ได้มาตรฐาน และการผลักดันมวยไทยเป็นมรดกโลกต่อไป" นายวีระกล่าว.


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย