ฟื้นประเพณี“นบพระ-เล่นเพลง” เปิด“นครชากังราว”เมืองมรดกโลก


เพิ่มเพื่อน    

"นครชากังราว" หรือเมืองกำแพงเพชร ในอดีต เป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ 700 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเฉพาะ "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีกทั้งเมืองรองแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น "ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง" ที่ต้องการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด “Amazing ไทยเท่”

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย (รับผิดชอบพื้นที่สุโขทัย และ กำแพงเพชร) กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 จัดโดยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นงานที่พลิกฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับนครชากังราว เมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลก

สำหรับประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ถือเป็นประเพณีโบราณ ทางจังหวัดกำแพงเพชร รื้อฟื้นประเพณีนี้มาจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2526 คำว่า "นบ" เป็นคำโบราณ แปลว่า "ไหว้" ดังนั้น การ "นบพระ" จึงหมายความว่า "ไหว้พระ" สำหรับคำว่าเล่นเพลง คือ การละเล่นสนุกสนานพื้นบ้าน โดยมีการร้องเพลงพื้นบ้าน มีชายหญิงร่วมร้องและร่ายรำเป็นที่สนุกภายหลังจากได้ทำบุญทำกุศลแล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละปี จะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งในปี 2562 ถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดกำแพงเพชรจึงกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน ที่วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลากหลาย ถือเป็นการเปิดเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย 1.พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ที่ทรงปกปักแว่นแคว้นต่างๆ ในสยามประเทศ ให้ธำรงอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน

2.กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. บริเวณวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม เพื่อสืบสานงานประเพณีการทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และเวียนเทียน (ช่วงค่ำ) ในวันมาฆบูชา ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เป็นการสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และความสำคัญของวันมาฆปุรณมี

3.ชมขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทย พร้อมเจ้าเมืองต่างๆ กำหนดจัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เริ่มขบวนบริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านวงเวียนต้นโพธิ์ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) โดยขบวนแห่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระยาลิไทยได้นำพระมเหสี เจ้าเมือง ข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เดินทางไปนบพระธาตุ และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ สำหรับขบวนแห่จะประกอบไปด้วย ขบวนช้าง ม้า เสลี่ยงคานหาม พระยาลิไทย พระมเหสี และเจ้าเมืองต่างๆ ในอดีต จัดขบวนแถวยิ่งใหญ่ตระการตา

4.ชมพิธีเปิดและการรำพุทธบูชา ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 17.45 น. วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม ร่วมชมการรำพระพุทธบูชาจากผู้มีจิตศรัทธา ชาวกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยว รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเฉลิมฉลององค์พระบรมธาตุเจดีย์ อายุครบ 662 ปี โดยผู้รำจะแต่งกายด้วยชุดนุ่งขาวห่มขาว ทัดดอกไม้สีขาว สวมสไบสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานประเพณีฯ

5.ชมการแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดจัดแสดงจำนวน 2 วัน ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่ยุคก่อตั้ง สู่ยุครุ่งเรือง ผ่านการแสดงแสง เสียง ที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานอันสวยงาม ซึมซับมนต์ขลังของอดีตกาล

อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงและการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม จาก 11 อำเภอ และหมู่บ้านชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ), กิจกรรมรถนำเที่ยว, ชิม-ช็อปอาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ทั้งสินค้า OTOP และสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมลุ้นโชค ลุ้นรางวัล สนุกสนานกับกิจกรรมสลากกาชาดและมัจฉากาชาด

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย ยังกล่าวว่า นอกจากความรุ่งเรืองทางด้านประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้ว จังหวัดกำแพงเพชรยังมีแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมชาติป่าเขา น้ำตกอันงดงาม ให้ชื่นชม เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, อุทยานแห่งชาติคลองลาน, วัดป่าธรรมธารา, แก่งผาคอยนาง, วัดพระแก้ว และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสะดวกกับการเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวัน โดยเฉพาะวันธรรมดา

"จังหวัดกำแพงเพชร หรือนครชากังราว เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่รอให้คนภายนอกเข้าไปสัมผัส ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์วิถีไทย และชื่นชมธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วจะเกิดความประทับใจกลับออกไปอย่างแน่นอน" ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย กล่าวเชิญชวน

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5570-5005-7 และ ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-6228-9 และเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/sukhothai E-mail tatsukho@tat.or.th

 

แกลลอรี่


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"