กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชโองการอีกครั้ง


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.พ.2562 - เฟซบุ๊กสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่คลิปพระราชโองการที่มีความยาว 4.13 นาทีในเรื่องประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 อีกครั้ง

โดยกรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่าให้เผยแพร่พระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ใช้และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางพระราชโองการ ประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 

 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"