กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชโองการอีกครั้ง


   

10 ก.พ.2562 - เฟซบุ๊กสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่คลิปพระราชโองการที่มีความยาว 4.13 นาทีในเรื่องประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 อีกครั้ง

โดยกรมประชาสัมพันธ์แจ้งว่าให้เผยแพร่พระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ใช้และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางพระราชโองการ ประกาศ สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย