“หมออุดม” เผยเหตุผลเลือก“สัมพันธ์” นั่งเลขาฯ กกอ. เพราะเข้าใจงานมหา'ลัย นิสัยไม่แข็งเกินไป ตอบโจทย์4.0 


   

13ก.พ.62-นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายสัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) ซึ่งเหตุที่ผลเสนอนายสัมพันธ์ เพราะต้องเลือกคนให้ตรงกับงานเนื่องจากงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะต้องเดินไปข้างหน้าตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องการคนที่มีความเข้าใจการอุดมศึกษาแท้จริง ดังนั้นจึงพยายามเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด และเพื่อรองรับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะตั้งขึ้นในอนาคต  โดยนายสัมพันธ์ มีประสบการณ์เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เป็นอธิการบดี มมส ที่สำคัญไม่เคยมีข้อร้องเรียนและเป็นคนที่ไม่แข็งเกินไป ซึ่งงาน สกอ.เป็นงานที่ต้องประสานงานได้ทั้งภายใน สกอ.เองและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วย

“ตามโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ จะมีผู้บริหารระดับ 11 เพียง 1 คน คือ ตำแหน่งปลัดกระทรวงอุดมฯ แต่ขณะนี้มีข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุดมฯ เป็นข้าราชการระดับ 11 ถึง 2 คน ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็น เพราะผู้ที่ได้ระดับ 11 แล้วก็จะติดตัวไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ ไม่มีการลดลงถึงแม้จะไปทำงานในตำแหน่งอื่น ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว อีกทั้งข้ราชการระดับ 11 ยังสามารถเลือกที่จะทำงานที่กระทรวงอุดมฯ หรือจะทำที่หน่วยงานอื่นก็ได้ด้วย”รมช.ศธ.กล่าว


วานนี้... เป็นวัน Would refugee day คือ...สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก

ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"