'น้ำใส' ใน 'สองฝั่งคลอง'


   

    ย้ำให้เข้าใจกันชัดๆ
    ขณะนี้.......
    พรรค "ไทยรักษาชาติ" ยังไม่ได้ถูกยุบ
    เพียงแต่ ๗ กกต.ประชุมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า การที่พรรคไทยรักษาชาติ 
    เสนอพระนามสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเมื่อ ๘ ก.พ.นั้น
    "เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
    จึงมีมติให้ "ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ"
    เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำสั่ง "ให้ยุบพรรค" ไทยรักษาชาติ
    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙๒
    นั่นคือ ไทยรักษาชาติ ตอนนี้ ยังไม่ถูกยุบ 
    แม้ถึงยุบ กกต.ก็ไม่ใช่ผู้มีอำนาจยุบ!
    กกต.ทำหน้าที่แค่ รวบรวมเอกสารหลักฐานไปยื่นคำร้องต่อ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ให้พิจารณาวินิจฉัยเท่านั้น
    ส่วนจะยุบหรือไม่ยุบ......
    เป็นอำนาจหน้าที่ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" จะวินิจฉัยชี้ขาด
    สรุป คือ เรื่องยุบพรรค ขณะนี้ ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว แต่วาน (๑๓ ก.พ.๖๒)
    และวันนี้ (๑๔ ก.พ.) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านจะประชุมกัน เพื่อพิจารณาว่า จะรับหรือไม่รับคำร้องนั้น
    ฉะนั้น วันนี้ จ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโน่น 
    ดูว่า ท่านจะ "รับคำร้อง" หรือไม่?
    แค่ขั้นตอน รับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่รับไว้พิจารณาเท่านั้นนะ ยังไม่ถึงขั้นมีคำวินิจฉัยชี้ขาด อย่าสับสน
    เมื่อทราบขั้นตอนเช่นนี้ ก็ไม่ต้องไปฟัง "ดรามาถุงขนม" ที่ตีโพย-ตีพาย ว่า กกต.รีบร้อน รวบรัดตัดตอนไปเลย
    กรณีนี้ ต้องย้ำว่า...
    ไม่ใช่ กกต.รีบร้อน หากแต่ กกต.ทำงานด้วยวิสัยทัศน์สอดคล้อง ครอบคลุมถึงผลก่อนและหลังการเลือกตั้ง
    ไม่ใช่รีบร้อน หากแต่ "ทำงานรวดเร็ว" ซึ่งดี!
    ว่ากันตรงๆ คดีนี้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเพียงประเด็นกฎหมายเท่านั้น ที่ต้องวินิจฉัย
    ส่วน "ข้อเท็จจริง" ล้วนประจักษ์ทางเอกสารหลักฐานชัดอยู่ในตัวมันแล้ว
    กกต.แค่นำหลักฐานใบสมัคร ใบปะหน้า "มติพรรค" ใบแถลงการณ์ และคำแถลงหัวหน้าพรรค ยื่นต่อศาล
    แค่นั้นก็เกินพอ ในขั้นตอน "รวบรวมหลักฐาน" เสนอยุบพรรค!
    ส่วนเรื่องที่ว่า ทำไมไม่สอบสวน ทำไมไม่ฟังคำชี้แจงก่อน นั้น... ใจเย็นๆ 
    เอาขนมในถุงมาแจกเด็กๆ ที่ไอ้ตัวแสบมันหลอกมาตายแทนมันรองท้องไปก่อนเถอะ
    เมื่อศาลรับคำร้อง และคดีเข้าสู่การพิจารณา ทั้งหัวหน้าพรรค ทั้งกรรมการบริหาร นายจาตุรนต์  ประธานยุทธศาสตร์พรรคด้วยก็ได้
    อยากมาให้การ ให้ปากคำอะไรๆ ก็ได้เลย!
    เพราะทางศาลต้องเรียกฝ่ายคนร้อง คือ กกต. และฝ่ายคนถูกร้อง คือพรรคไทยรักษาชาติ มาให้ปากคำอยู่แล้ว
    เข้าใจขั้นตอนนี้กันแล้วกระมัง?        
    ทีนี้ ถ้าถามว่า นานมั้ย กว่าจะตัดสินยุบหรือไม่ยุบ?
    ก็บอกแล้ว กรณีนี้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
    ไม่ต้องสืบพยานมาก ไม่ต้องไต่สวนพยานหลักฐานมาก ไม่มีประเด็นให้แย้ง ชนิดต้องสืบเป็นสิบๆ หรือเป็นร้อยปาก
    เพราะเอกสารหลักฐานที่พรรคยื่นต่อ กกต.แบออกมาดู ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแย้ง...........
    ว่าพรรคไม่ได้นำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์ เข้าตามลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง
    ตามประกาศของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๘ ธ.ค.๖๑ ข้อที่ ๑๗
    "ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง"
    ในความเห็นผม.........
    ก็เหลือเพียงด้านข้อกฎหมายเท่านั้น ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยว่า เข้ามาตรา ๙๒  กฎหมายลูก ว่าด้วย "พรรคการเมือง" พ.ศ.๒๕๖๐
    "(๒) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
    ตามที่ กกต.เสนอให้ยุบหรือไม่เท่านั้น?
    ถ้าศาลไต่สวนแล้ว มีหลักฐาน "อันควรเชื่อได้ว่า" พรรคการเมืองกระทำการตามนั้น
    "ให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น"
    ตามมุมมองนี้ ผมจึงบอกว่า คดีนี้ "ไม่นาน"
    ผู้ผล "ยุบ-ไม่ยุบ" ก่อนเลือกตั้ง ๒๔ มีนาแน่!
    สรุปอีกที.........
    ก็หมายความ ขณะนี้ คือระหว่างศาลยังไม่มีคำสั่งอะไรออกมา พรรคไทยรักษาชาติ ยังดำรงสภาพพรรคอยู่
    ออกหาเสียงได้ตามปกติ!
    แต่พรรคจะอยู่จนได้เลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาหรือไม่นั้น ผมว่า...
    ไม่!
    เมื่อวานเย็น ฟังข่าว ร.ท.ปรีชาพล ประชุมที่พรรคไทยรักษาชาติ ย่านแจ้งวัฒนะแล้ว กับคณะกรรมการส่วนหนึ่ง
    ก็พากันเดินทางไปเซฟเฮาส์.....
    อาคาร "ชินวัตร ๓" ย่านวิภาวดีรังสิต!?
    ฟังก็สงสัย ทำไมต้องไปอาคาร "ชินวัตร" พรรคไทยรักษาชาติ มีอะไรเกี่ยวพันกับที่นั่นหรือ?
    มองอีกที ไม่แปลก ใครๆ ก็ไปได้ แต่ที่ทำให้สะดุด ก็ตรงชื่อนี่แหละ
    ชื่อพรรค "ไทยรักษาชาติ" แต่กลับใช้อักษรย่อ "ทษช."
    พูดตรงๆ ขึ้นต้น แค่ชื่อพรรคก็ "บิดเบือน" ซ่อนนัย-ซ่อนเจตนา ไปจากความจริงที่ต้องเป็นแล้ว
    คือหลักภาษาในการใช้อักษรย่อมันมีอยู่ หลักใหญ่ๆ มีว่า ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำ เป็นตัวย่อ
    อย่างเช่น "ไทยรักษาชาติ"
    พยัญชนะแรกของ "ไทย" คือ ท.
    พยัญชนะแรกของ "รักษา" คือ ร.
    พยัญชนะแรกของ "ชาติ" คือ ช.
    ฉะนั้น ถ้าซื่อตรงต่อเจตนา ไม่บิดเบือนหลักภาษา "ไทยรักษาชาติ" ต้องใช้คำย่อว่า "ทรช."
    ไม่ใช่ "ทษช."!?
    การที่พรรคไทยรักษาชาติ ใช้อักษรย่อ "ทษช." มันบิดเบือนหลักภาษา มีเจตนาเดียวที่ต้องการสื่อให้คนเข้าใจ
    "พรรค ทษช." คือ........
    "พรรคทักษิณชินวัตร" นั่นเอง!
    ดูอย่างนี้ ก็พอคลายสงสัย ทำไมคณะบริหารไทยรักษาชาติ ต้องถอยร่น จากที่ทำการพรรคถนนแจ้งวัฒนะ ไปตั้งหลักที่ตึก "ชินวัตร ๓"!
    เมื่อการเมืองเรื่องพรรคนอมินีทักษิณกำลังทับรอยเดิม เมื่อปี ๕๐ 
    ก็อยากบอกให้ทางการระวัง!
    ระวังในความหมายอย่าประมาท ด้วยตายใจ ไม่ใช่บอกให้ใครตื่นตกใจกลัว
    แก๊งรับจ้างเคลื่อนไหวอิสระ ต้องออกมาใช้ประเด็นยุบพรรค สร้างกระแส ปลุกระดม ด้วยวาทกรรมบิดเบือนต่างๆ นานา ทั้งตามโซเชียลและตามถนน
    สุมเชื้อ รอไฟ จะให้เหมือน ปี ๕๒-๕๓ 
    และระวัง ไอ้เหนียงยาน มันจะส่งลูกน้องซุก "ประทัดจิ๋ว" หวังให้แตกตื่นทางจิตวิทยา งานแบบนี้...มันถนัด!
    ไทยรักษาชาติจะอยู่-จะไป ต้องเข้าใจ ว่าแค่เสนอชื่อ "ว่าที่นายกฯ" ของพรรคให้ประจักษ์เท่านั้น
    เกินพอแล้ว!
    ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ ไม่มีความหมายเท่ากับว่า ไพ่ตานี้..."ติดแล้ว" 
    คนทั้งโลกเห็นแล้วว่า "หน้าไพ่" ของไอ้ตัวแสบ ใหญ่ขนาดไหน?
    ยิ่งมีโพสต์ มีทวีต ด้วยข้อความต่างๆ ทุกวัน เห็นแล้วแสนจะอ่อนใจ
    นั่นทำให้กลุ่มฉกฉวยเหตุกวนเมืองฮึกเหิมว่ามี "หลังแข็ง" ซึ่งจะมองข้ามไม่ได้
    แต่นั่นแหละ...
    เกมการเมือง "จากข้างนอก" ที่เคยกระทำต่อบ้านเมืองเรา โดยเฉพาะจาก "อเมริกัน "ตอนนี้ กลับหลังหันแล้ว!
    หมายังไม่ตาย แต่อยู่ในสภาพ "หมาหัวเน่า" ที่นอนข้างถนน ก็ชักจะหายาก
    ท่านที่อ่านข่าวภาษาฝรั่งออก สังเกตกันเปล่า เกมนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือการเมือง
    ไม่ได้รับการตอบรับเชิงบวก จากการนำเสนอข่าวของสื่อต่างชาติเหมือนก่อน!
    ในทางกลับกัน สื่อต่างชาติ จะระบุ...
    นี่คือแผนของไอ้ตัวแสบ ไทยรักษาชาติ คือพรรคของเขา!
    ก็อยากบอกว่า อย่าไปว้าวุ่น หรือกลัดกลุ้มในเรื่องรายทางขณะนี้
    ดีซะอีก ทำให้ทุกอย่างชัดเจน และความชัดเจนนี้ นับจาก ครึ่งปีหลัง คือจากพฤษภาไป 
    ที่คลุมเครือ จะคลี่คลาย "ฟ้าใส" ชนิด คนทั้งนอกและในประเทศ สิ้นกังวล-หมดสงสัย เห็นเมฆยิ้มรายก้อนนั่นเลย
    ตอนนี้ ฝุ่นยังกั้นเมฆ......
    ก็ดูภาพ "สองฝั่งคลอง" ไปพลางๆ ก่อนละกัน! 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'