"หมอธี"ย้ำกกอ.ชุดใหม่ตระหนักจุดเปลี่ยนมหา'ลัยต้องทำงานฉับไว รวดเร็ว


   

14ก.พ.62- “หมอธี” มอบนโยบาย กกอ.ชุดใหม่ ตระหนักปัญหาที่รอข้างหน้า ย้ำต้องทำงานให้ฉับไว ทันต่อปัญหาวิกฤตมหาวิทยาลัย ที่ประสบปัญหาเด็กเข้าเรียนน้อยลง  มุมมองไม่ควรยึดติดกรอบเดิมๆ ด้าน “อุดม” สำทับเพิ่ม กกอ. ต้องมีอำนาจจริงไม่ใช่ เป็นเพียงตรายาง ด้าน “ประธาน กกอ.” ลั่น ปวารณาตัวว่าจะทำงานเต็มความสามารถและทำให้ดีที่สุด 

 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังมอบนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดใหม่ ซึ่งมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาฯ กกอ. เข้าร่วม ว่า กกอ.ชุดนี้ ถือว่าเป็นคนใหม่ทั้งหมด ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย เราจะต้องให้เร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนเด็กที่ลดลง รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป คนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องคิดว่าจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะนำประเทศไปในทิศทางไหน โดยต้องทำด้วยความรวดเร็ว จะต้องปลดปล่อยไม่ติดในกรอบเดิมๆ

 

ด้านนพ.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้ต้องการให้ กกอ.มีอำนาจจริงๆ เพราะตามกฎหมายอำนาจนี้อยู่ที่ กกอ.ไม่ใช่ สกอ.เพราะ สกอ.เป็นสำนักงานเลขานุการของ กกอ. และที่ผ่านมาตัว กกอ.เองไม่ได้ลงมาจริงจัง ทำอย่างเต็มที่จึงทำให้ดูเหมือน สกอ.ทำหน้าที่แทนทั้งเสนอเรื่องต่างๆ โดยมี กกอ.เป็นเพียงตรายางซึ่งไม่ต้องการให้เกิดอย่างนั้นอีกแล้ว เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ กกอ.ต้องไปทุ่มเทและคิดที่จะนำการอุดมศึกษาให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ได้

 

ด้านนายประสาท สืบค้า ประธาน กกอ. กล่าวว่า รัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านให้นโยบายว่า กกอ.จะต้องบริหารเชิงรุกจะทำงานตั้งรับแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะการปรับระบบการศึกษาให้ทันสมัย ระบบรับรองวิทยฐานะต้องใจกว้าง วันนี้ประเทศต่างๆเปิดกว้างเรื่องการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ แต่ประเทศไทยยังติดอยู่ที่การกำหนดมาตรฐาน การรับรองคุณวุฒิที่ต้องเข้าเรียนในระบบชั้นเรียนเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องเดินหน้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ถึงแม้ว่า กกอ.ชุดนี้จะเข้ามาทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ปวารณาตัวว่าจะทำงานเต็มความสามารถและทำให้ดีที่สุด และยึดหลักการเป็นตัวของตัวเอง ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และจะแก้ปัญหาที่ติดขัดของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสร้างนโยบายเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายกระทรวงอุดมศึกษาฯ และเน้นให้ กกอ.มีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะของประเทศได้ดีที่สุด

 


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?