เส้นทางชะตา "ฟ้า-ดิน" กำหนด


เพิ่มเพื่อน    

    เห็นมั้ย!
    ก็บอกแล้ว "ทนายถุงขนม" ไม่ต้องดรามาไปหรอก ว่า กกต.ไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง
    ด้วยมติเอกฉันท์
    เมื่อวาน (๑๔ ก.พ.๖๒) ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง "ให้ยุบพรรค" ไว้พิจารณาวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
    ตานี้แหละ จะแก้ตัวหรือแก้ผ้า เชิญตามสบาย 
    ศาลส่งสำนวนคำร้องไปให้ที่ทำการพรรคแล้ว ทางผู้ถูกร้อง คือพรรคไทยรักษาชาติ มีอรรถาธิบายว่าที่ทำไปไม่ผิด 
    รีบทำคำชี้แจงส่งไปเลย.........
    ศาลท่านให้เวลา ๗ วัน ถ้าภายใน ๗ วัน ไม่ส่ง 
    ถือว่า ไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งเท่ากับ "ยอมรับ" ข้อหาโดยปริยาย
    ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไป เป็นพุธที่ ๒๗ ก.พ. บ่ายโมงครึ่ง! 
    นอกจาก ร้อยโทปรีชาพล ในฐานะหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค ที่เป็นผู้ถูกร้องโดยตรงแล้ว
    "นายจาตุรนต์ ฉายแสง"
    ในฐานะ "ประธานยุทธศาสตร์" พรรค การที่พรรคจะเอาใครเสนอเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค 
    ถ้าบอกว่า คนระดับ "ประธานยุทธศาสตร์" ไม่รู้-ไม่เห็น-ไม่ทราบ ต่อการเสนอสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค
    ใครจะเชื่อ........
    ถ้าทำอย่างนั้น เท่ากับตีค่านายจาตุรนต์เท่าหัวตอ เสียยี่ห้อ เสียราคาคุยหมด!
    ก็อย่างที่บอก คดีนี้ ไม่ช้า คำวินิจฉัยว่า "ยุบหรือไม่ยุบ" น่าจะออกมา
    "ก่อนมีการเลือกตั้ง" แน่!
    ที่เร็ว เพราะ "ข้อเท็จจริง" ชัดเจนอยู่แล้ว จากเอกสารหลักฐาน ใบสมัครที่ร้อยโทปรีชาพลนำขึ้นมาโชว์และยื่น 
    ใบมติพรรค รวมถึงคำแถลง คำให้สัมภาษณ์ ที่หน้า กกต.ของร้อยโทปรีชาพล
    และเอกสารหลักฐานสำคัญคือ "พระราชโองการ"
    นายพิชิต ชื่นบาน ในฐานะประธานที่ปรึกษากฎหมายของพรรค นี่ด้วย
    น่าจะได้อยู่ในทีมเข้าไปแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลในชั้นไต่สวนด้วยนะ
    คือ เรื่องนี้ คณะกรรมการบริหารพรรค จะอย่างไร ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงอยู่แล้ว
    แต่อยากรู้ ว่าคนเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคและประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรค 
    มีหน้าที่อย่างไรบ้าง ต่อการจัดทัพเลือกตั้งของพรรค?
    และ รู้ หรือ ไม่รู้?
    "ประกาศของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๑ ข้อที่ ๑๗ ที่ว่า
    "ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง"
    นายจาตุรนต์ เคยเป็น "รัฐมนตรียุติธรรม" นายพิชิต เป็นทนายชื่อเสียงฉาวประเทศ
    รู้หรือไม่ ว่า "ทูลกระหม่อมหญิง" ถึงแม้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ 
    แต่ด้วยสกุลยศชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า พระชาติกำเนิดแห่งหน่อเนื้อกษัตริย์ 
    ทรงดำรงสถานะอยู่ใน "สถาบันพระมหากษัตริย์" ตลอดไป
    ครับ...ก็อยากฟัง 
    ว่าระดับประธานยุทธศาสตร์พรรคและประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรค จะตอบว่าอย่างไร?
    ถ้าตอบว่าไม่รู้ จะเป็นการดูหมิ่น-ดูแคลนตัวเองเกินไป
    ถ้าตอบว่ารู้......
    ก็หมายถึงว่า นี่เป็นยุทธศาสตร์ เป็นเจตนา เป็นความจงใจ รู้เห็น ต่อการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์เข้าสู่การเมือง 
    ทั้งที่รู้ว่าการกระทำนี้ หมิ่นเหม่ตามกฎหมายลูก ว่าด้วย "พรรคการเมือง" พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (๒) ที่ว่า
    "กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
    โทษไม่เพียงยุบพรรค.......
    การกระทำเป็นปฏิปักษ์เช่นนั้น โทษถึงขั้นไหน ระดับรัฐมนตรีและทนาย รู้ดีมิใช่หรือ?
    และก็อยากฟังคำตอบจากร้อยโทปรีชาพล กก.บห. รวมถึงนายพิชิตด้วย เห็นหน้าบานอยู่ข้างๆ ร้อยโทปรีชาพล 
    ตอนหยิบหนังสือเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคที่จะเสนอต่อ กกต.ออกมาโชว์สื่อ เมื่อ ๘ ก.พ.
    เมื่อเห็นและได้อ่าน มีความเข้าใจและมีความรู้สึกอย่างไร ต่อข้อความที่กรอกตามช่องต่างๆ ในหนังสือนั้น 
    เช่น ในช่อง "ที่อยู่ปัจจุบัน" กรอกไว้ว่า
    "พระที่นั่งบรมพิมาน "ถนน "ในพระบรมมหาราชวัง"
    สถานที่ติดต่อ "พระที่นั่งบรมพิมาน"    
    โทรศัพท์ "ในพระบรมมหาราชวัง"
    แค่นี้พอ มิต้องเอ่ยถึงช่อง "บิดา-มารดา" ซึ่งประเด็นที่อยากทราบ คือ
    ได้ยินทางไทยรักษาชาติอ้างว่า "ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์สู่สามัญชน" แล้ว เสนอเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งนายกฯ ของพรรคได้
    แต่สถานที่อยู่ สถานที่ติดต่อ กระทั่งโทรศัพท์ ท่านเห็นแล้ว ทราบแล้ว 
    เกิดความรู้สึกและเข้าใจอย่างไร........
    ที่ว่า "ทรงลาออกแล้ว..เข้าสู่การเมืองได้" กับความเป็นจริงผ่านสถานที่อยู่อาศัย 
    และข้อความในช่องอื่นๆ อันบ่งถึงสถานะแห่งสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์?
    ครับ...
    อยากฟังจากปาก ทั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร ประธานยุทธศาสตร์และประธานที่ปรึกษากฎหมาย ที่ชี้แจงต่อศาล
    อีกข้อ อยากรู้.......
    ใครเป็นผู้เสนอพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิง" ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค? 
    และใคร เป็นผู้ไปกราบทูลเชิญ "ทูลกระหม่อมหญิง" มาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค?
    เอาล่ะ ไว้รอฟังคณะพรรคไทยรักษาชาติเขาแจกแจงต่อศาล 
    วันนี้ อยากคุยถึง ๖ แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ด้วยระลึกถึงสักหน่อย
    คดีนำมวลชนบุกรุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาล ทำให้เสียทรัพย์ คราวขับไล่รัฐบาลสมัคร เมื่อปี ๕๑
    "ชั้นฎีกา" ตัดสินเมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๒ จำคุกคนละ ๘ เดือน ก็มี
    -พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อายุ ๘๓ ปี 
    -นายสนธิ ลิ้มทองกุล ๗๐ ปี
    -นายพิภพ ธงไชย ๗๒ ปี
    -นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ๖๘ ปี 
    -นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ๗๒ ปี และ
    -นายสุริยะใส กตะศิลา ๔๕ ปี
    คนอื่นๆ เข้าโบสถ์ "เป็นพระ" เพื่อรักษาพุทธศาสน์
    แต่ทั้ง ๖ ท่าน......
    ทำอย่างที่คนทั้งหลายทำได้ยากและน้อยคนกล้าทำ
    เข้าคุก "เป็นนักโทษ" เพื่อรักษาประเทศและสถาบันชาติ
    ไม่แค่นั้น การเข้าคุกของท่าน ยังเป็นการชูค้ำ "สถาบันศาล" ว่าเสมอภาคเป็นมาตรฐานเที่ยงธรรม
    ย้ำให้เห็นถึง ประเภทไหน คือคนของชาติ ของแผ่นดิน
    และประเภทไหน มันคือคนรกชาติ รกแผ่นดิน!
    พวกเรา "นอกคุก" ก็ไม่ต้องเสียใจกันไปหรอก เพราะทั้ง ๖ ท่าน ต้องบอกว่า 
    โชคดีที่ "ติดคุก" ก่อน!
    โชคดียังไง คือผมมานั่งคิดๆ โทษ ๘ เดือน แตกเป็นวันก็เท่ากับ ๒๔๐ วัน
    ๔-๖ พฤษภา.นี้ เป็นวาระอภิมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
    เมื่อเปิดดู “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๕๕๙” ก็พบว่า
    “มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ 
    ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
    (๑) ผู้ต้องโทษจําคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจําคุกตามกําหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งปี และได้รับโทษมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของโทษตามกําหนดโทษ
    แบบนี้ ก็ชัดเจน ทั้ง ๕ คน ยกเว้นคุณสนธิ ซึ่งต้องโทษอื่นอยู่แล้ว
    ไม่ต้องอยู่ในคุกถึง ๘ เดือน
    แค่ ๗๐ วัน ก็ได้รับอภัยโทษออกมาแล้ว!
    เพราะตามโทษกำหนด ๘ เดือน ๑ ใน ๓ ของ ๘ เดือน ก็เท่ากับ ๒ เดือน ๑๐ วัน
    นั่นคือ อยู่ในคุกถึงประมาณวันที่ ๒๔ เมษา.๖๒ ก็เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
    พลตรีจำลอง, พิภพ, สมเกียรติ, สมศักดิ์, สุริยะใส ก็จะออกจากที่พักตากอากาศ คือคุก
    ผมขอจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเกี้ยมอี๋คนละถ้วยเป็นการฉลองและรับขวัญที่โรงพิมพ์นะ
    เห็นมั้ย "คนทำเพื่อชาติ ลิขิตฟ้า-ชะตาดิน" กำหนดให้
    ตรงข้าม คนบ่อนทำลายชาติ "ฟ้าสาป-แผ่นดินสูบ"
    มึงเจอแน่!.


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'