จิบน้ำ..ให้สมองสดใส


   

    รู้ไหมว่า ..สมองประกอบด้วยนํ้า 85% เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการนํ้าหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีนํ้า ต้นไม้ก็เหี่ยว ดังนั้น ถ้าไม่อยากให้เซลล์สมองเหี่ยว ซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้า กลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวันจึงควรดื่มนํ้าบ่อยๆ นะคะ จิบไปเรื่อยๆ ให้เป็นนิสัยก็จะดีค่ะ.


เมื่อวาน........ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวัน "อัฏฐมีบูชา"

ชวนขยับ 'ทุกอย่าง' ก็ถูกสยบ
"ธนาธร"กับ"กฎหมายปิยบุตร"
จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ