เปิดตัวเลขงบฯกลาโหมย้อนหลัง16 ปี ประจานนักการเมืองปลิ้นปล้อนหาเสียง


เพิ่มเพื่อน    

19ก.พ.62- การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้ 2 พรรคการเมืองที่มีแนวคิดหั่นงบประมาณกระทรวงกลาโหมอย่างชัดเจนมีอยู่ 2 พรรคคือเพื่อไทย กับอนาคตใหม่  โดยมีข้อกล่าวอ้างว่าตลอดรัฐบาลคสช.มีการเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมมากอย่างไม่ปรากฎมาก่อน ขณะที่ประชาชนยังยากจนอยู่ ฉะนั้นต้องหั่นงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 10% เพื่อนำไปใช้ในโครงการเพื่อปากท้องของประชาชน

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบงบประมาณกระทรวงกลาโหมย้อนหลังไปถึงปี 2547 ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร บริหารประเทศ พบว่างบประมาณกระทรวงกลาโหม คิดเป็น 7.63% ของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมด ขณะที่งบประมาณปี 2562 ที่จัดทำโดยรัฐบาลคสช.   คิดเป็น 7.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งหมด ขณะที่รัฐบาลคมช. รัฐบาลอภิสิทธิ์ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สูงถึง 8-9 %

จะเห็นได้ว่า แม้กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณสูงขึ้นทุกปี แต่งบประมาณรายจ่ายของทุกปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่นเดียวกับงบประมาณของกระทรวง  กรม ต่างๆที่เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนเดียวกันทั้งสิ้น

งบประมาณกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน และช่วงที่รัฐบาลต่างๆเข้าบริหารประเทศมีรายละเอียดดังนี้

งบกระทรวงกลาโหม ปี 47 ได้งบ 7.85 หมื่นล้าน  คิดเป็น 7.63% ของงบรวม 1.028 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 1.9 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 4.51 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 48 ได้งบ 8.12 หมื่นล้าน คิดเป็น 6.76% ของงบรวม 1.2 ล้านล้าน  ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 2.03 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 4.50 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม  ปี 49 ได้งบ 8.59 หมื่นล้าน คิดเป็น 6.316% ของงบรวม 1.36 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 2.25 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 5.265 หมื่นล้าน
 
 งบกระทรวงกลาโหม ปี 50 ได้งบ 1.15 แสนล้าน คิดเป็น 7.37% ของ งบรวม 1.56 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 2.82  แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 6.228 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 51 ได้งบ 1.43 แสนล้าน คิดเป็น 8.61% ของงบรวมที่มี 1.66 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 3.010 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 6.543 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 52 ได้งบ 1.701 แสนล้าน คิดเป็น 9.27% ของงบรวม 1.835 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 3.322 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 7.090 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 53 ได้งบ 1.540 แสนล้าน คิดเป็น 9.06% ของงบรวม 1.7 ล้านล้านขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 3.467 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 7.162 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 54 ได้งบ 1.685 แสนล้าน คิดเป็น 8.14% ของงบรวม 2.07 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 3.911 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 8.690 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 55 ได้งบ 1.686 แสนล้าน คิดเป็น 7.08% ของงบรวม 2.38 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 4.204 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 9.199 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 56 ได้งบ 1.804 แสนล้าน คิดเป็น 7.52% ของงบรวม 2.4 ล้านล้าน  ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 4.604 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 9.978 หมื่นล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 57 ได้งบ 1.838 แสนล้าน คิดเป็น 7.28% ของ งบรวม 2.525 ล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 4.827 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.06 แสนล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 58 ได้งบ 1.92 แสนล้าน คิดเป็น 7.45% ของงบรวม 2.575 ล้านล้าน  ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 5.01 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.09 แสนล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 59 ได้งบ 2.06 แสนล้าน คิดเป็น 7.57% ของงบรวม 2.720 ล้านล้าน  ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 5.17 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.23 แสนล้าน
 
งบกระทรวงกลาโหม ปี 60 ได้งบ 2.135 แสนล้าน  คิดเป็น 7.30% ของงบรวม 2.923 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 5.139 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.311 แสนล้าน
 
 งบกระทรวงกลาโหม ปี 61 ได้งบ  2.22 แสนล้าน คิดเป็น 7.65% งบรวม 2.9 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ 5.109 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.361 แสนล้าน 

 งบกระทรวงกลาโหม ปี 62 ได้งบ 2.27 แสนล้าน  คิดเป็น 7.6% งบรวม 3 ล้านล้าน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ  4.89 แสนล้าน และกระทรวงสาธารณสุข 1.35 แสนล้าน 

ขณะที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งช่วงเวลาข้างต้นมีดังนี้
1.ทักษิณ ชินวัตร    
    9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 -11 มีนาคม พ.ศ. 2548 
    11 มีนาคม พ.ศ. 2548 -19 กันยายน พ.ศ. 2549 

2.พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    
    1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 -29 มกราคม พ.ศ. 2551 

3.สมัคร สุนทรเวช
    29 มกราคม พ.ศ. 2551 -9 กันยายน พ.ศ. 2551 

4.สมชาย วงศ์สวัสดิ์    
    9 กันยายน พ.ศ. 2551-18 กันยายน พ.ศ. 2551 

5.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
    17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 -5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

6.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 -7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

7. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
    22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557-    24 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
    24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"