พระเจ้าช่วย!ขณะนี้มีคดีเลือกตั้งส.ส.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีการวมถึง106เรื่อง


เพิ่มเพื่อน    


19 ก.พ.62- นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาคดีเลือกตั้ง ส.ส. ภายหลัง กกต.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่าจากที่ กกต.ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 16-17 ก.พ. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ แต่ศาลชั้นต้นซึ่งมีหน้าที่รับคำร้องและไต่สวนก่อนที่จะส่งศาลฎีกาวินิจฉัยก็ได้เปิดทำการในวันหยุด เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลที่ได้รับรายงานมาพบว่า มีคดีที่มีการยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 16 ก.พ.จำนวน 7 เรื่อง วันที่ 17 ก.พ.จำนวน 16 เรื่อง 2 วัน รวมกันจำนวน 23 เรื่อง ส่วนในวันที่ 18 ก.พ.มีการเกี่ยวกับยื่นคำร้องการวินิจฉัยสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เข้ามาเพิ่มขึ้นอีก 83 เรื่อง เป็นการร้องวินิจฉัยสิทธิ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 8 เรื่อง แบบแบ่งเขต จำนวน 75 เรื่อง ซึ่งขณะนี้มีคดีเลือกตั้ง ส.ส.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีการวมทั้งหมด 106 เรื่อง

“ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการเตรียมความพร้อม การจัดระบบต่างๆ ทั้งเรื่องอัตรากำลังอาคารสถานที่และงบประมาณเพื่อรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายด้วยความรวดเร็ว สำหรับที่ทำการแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกา จะใช้บัลลังก์ในอาคารศาลฎีกา ถ.แจ้งวัฒนะ สำหรับคดีเลือกตั้ง เมื่อมีการยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น ศาลจะไต่สวนผู้ร้อง ผู้คัดค้าน แล้วส่งสำนวนเสนอศาลฎีกา ซึ่งจะมีองค์คณะพิจารณา 3 คน พิจารณาพิพากษาต่อไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ กกต.ประกาศรายชื่อ เป็นที่คาดการณ์กันว่าจะมีปริมาณการร้องคดีที่เกี่ยวกับวินิจฉัยสิทธิในการเลือกตั้งทยอยเข้ามา โดยวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการร้องคดีเข้ามามากกว่า 2 วันแรก เนื่องจากเป็นวันเปิดทำการราชการวันแรก ผู้ร้องมีเวลาในการเตรียมเอกสารในการทำคำร้อง 

โดยตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 49 บัญญัติกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามมาตรา 46 ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา ในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้ศาลแจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการตามคําวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว 

ซึ่งคดีส่วนใหญ่ที่มีการร้องเข้ามาทั้ง 2 วันแรก จะเป็นคดียื่นคำร้องกรณีพรรคที่ผู้ร้องเป็นสมาชิกไม่ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามมาตรา 145 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ส่วนที่เหลือก็จะเกี่ยวกับเป็นสมาชิกพรรคเดียวน้อยกว่า 90 วัน (ลาออกจากพรรคเดิมแล้วมาเป็นสมาชิกพรรคใหม่), ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลย และกรณีเป็นสมาชิกพรรคมากกว่า 1 พรรคการเมือง.
 


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?