กฤษฎีกา เห็นชอบใช้คำว่า"ครูใหญ่"แทน "ผอ.รร."ชี้เพื่อปลุกสปิริตความเป็น"ครู"กลับคืนมา


   


20ก.พ.62--นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีการ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ไปแล้วคืบหน้ากว่าร้อยละ 80-90 แล้ว ซึ่งตนเข้าใจว่าขณะนี้น่าจะเป็นการทบทวนรอบสุดท้าย ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการอิสระฯ เสนอในร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้คำว่าครูใหญ่ เหมือนที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมมีผู้อภิปรายอย่างหลากหลายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ได้ข้อสรุปว่ายังจะกลับมาใช้คำว่า ครูใหญ่ เนื่องจากที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นครูสูงมาก และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว อีกทั้งการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของครูในโรงเรียน และที่ผ่านมาเราก็เคยใช้คำว่าครูใหญ่ ดังนั้นที่ประชุมจึงลงความเห็น ว่า ความเป็นครูเป็นเรื่องสำคัญ จึงจะต้องให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ความเป็นครู ซึ่งการที่หัวหน้าครูกลับมาใช้คำว่าครูใหญ่ ก็น่าจะทำให้มีพลังในการปฏิรูป เพื่อการศึกษาของเด็กมากกว่า และส่วนตัวตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเหมือนกับเราได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานนี้จริง

“ส่วนที่มองว่าการเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียน มาใช้คำว่าครูใหญ่ จะมีผลต่อการบริหารงานหรือไม่นั้น ผมคิดว่าจะไม่มีผลต่อระบบบริหารงานโดยตรง ผมคิดว่าจะไม่มีผลต่อระบบบริหารงานโดยตรง และตัวกฎหมายเองก็จะมีการบัญญัติถึงเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์ไว้จำนวนหนึ่ง และจะต้องมีการมาปรับในกฎหมายลำดับรองอื่นๆ ให้สอดคล้องตาม ซึ่งการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับที่ไม่เกินหลักการที่ครม.อนุมัติ แต่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการกฤษฎีการจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนอื่นๆ เกินเนื้อหาและหลักการที่ครม.อนุมัติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาและประกาศใช้ได้ภายในรัฐบาลนี้หรือไม่นั้น เป็นขั้นตอนของรัฐบาลที่จะดำเนินการ”นพ.จิรุตม์ กล่าว


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ