กฤษฎีกา เห็นชอบใช้คำว่า"ครูใหญ่"แทน "ผอ.รร."ชี้เพื่อปลุกสปิริตความเป็น"ครู"กลับคืนมา


เพิ่มเพื่อน    


20ก.พ.62--นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีการ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ไปแล้วคืบหน้ากว่าร้อยละ 80-90 แล้ว ซึ่งตนเข้าใจว่าขณะนี้น่าจะเป็นการทบทวนรอบสุดท้าย ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการอิสระฯ เสนอในร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้คำว่าครูใหญ่ เหมือนที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมมีผู้อภิปรายอย่างหลากหลายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ได้ข้อสรุปว่ายังจะกลับมาใช้คำว่า ครูใหญ่ เนื่องจากที่ประชุมให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นครูสูงมาก และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว อีกทั้งการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของครูในโรงเรียน และที่ผ่านมาเราก็เคยใช้คำว่าครูใหญ่ ดังนั้นที่ประชุมจึงลงความเห็น ว่า ความเป็นครูเป็นเรื่องสำคัญ จึงจะต้องให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ความเป็นครู ซึ่งการที่หัวหน้าครูกลับมาใช้คำว่าครูใหญ่ ก็น่าจะทำให้มีพลังในการปฏิรูป เพื่อการศึกษาของเด็กมากกว่า และส่วนตัวตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเหมือนกับเราได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของงานนี้จริง

“ส่วนที่มองว่าการเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียน มาใช้คำว่าครูใหญ่ จะมีผลต่อการบริหารงานหรือไม่นั้น ผมคิดว่าจะไม่มีผลต่อระบบบริหารงานโดยตรง ผมคิดว่าจะไม่มีผลต่อระบบบริหารงานโดยตรง และตัวกฎหมายเองก็จะมีการบัญญัติถึงเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์ไว้จำนวนหนึ่ง และจะต้องมีการมาปรับในกฎหมายลำดับรองอื่นๆ ให้สอดคล้องตาม ซึ่งการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับที่ไม่เกินหลักการที่ครม.อนุมัติ แต่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการกฤษฎีการจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนอื่นๆ เกินเนื้อหาและหลักการที่ครม.อนุมัติหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาและประกาศใช้ได้ภายในรัฐบาลนี้หรือไม่นั้น เป็นขั้นตอนของรัฐบาลที่จะดำเนินการ”นพ.จิรุตม์ กล่าว


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.