เพิ่มพลังสมองด้วยสมาธิ


   


    คุณประโยชน์ของการสวดมนต์และนั่งสมาธินั้น คงไม่ต้องสาธยายกันแล้ว แต่ถ้าสามารถทำได้ทุกวันจะช่วยการพัฒนาสมองได้อย่างดีนะคะ อาทิ หลังจากตื่นนอนแล้ว ให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ 12 นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุดๆ ทําให้สมองมี Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนคนที่อยากจะทำก่อนนอนก็ไม่ผิดกติกาค่ะ.