'สมพงษ์'ติงปรับไปเปลี่ยนมา ฐานของการตั้งกระทรวงอุดมฯไม่มั่นคง เป็นอาการที่น่าเป็นห่วง


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ.62- นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีมติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ ใหม่ ให้ สกอ.ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯว่า การเปลี่ยนแบบโยกไปโยกมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องอุดมศึกษาของเราตกผลึกไม่ดี 

เพราะจากระยะเวลาที่มีการเริ่มดำเนินการตั้งกระทรวงอุดมฯ ตั้งแต่ต้น เรามีหลักคิด หลักปรัญชา การดำเนินการค่อนข้างชัดเจนว่าเราต้องการที่แยกออกมา เพื่อที่จะทำภารกิจที่สำคัญของประเทศ 

และส่วนตัวตนมองว่าแม้จะไม่มีกรมอุดมศึกษาแล้ว และให้ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯ อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของอุดมศึกษาที่แท้จริง แต่ก็ถือว่าดีขึ้น เพราะตนคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ กระบวนการคิด ไม่ใช่แค่มีการทักทวงและก็มีการปรับเปลี่ยน แต่จะต้องดูไปถึงกระบวนการคิดของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานตรงนี้ด้วยว่ามีกระบวนการคิดที่เข้าใจความเป็นตัวตนของกระทรวงใหม่มากน้อยเพียงใด 

"คงต้องมีการสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่เช่นนั้นก็มีการปรับไปเปลี่ยนมาโดยที่ไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง จุดยืนของอุดมศึกษาว่าคืออะไร เพราะหากฐานของการตั้งกระทรวงอุดมฯ ยังไม่มั่นคงแบบนี้ ตนคิดว่าเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงของกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น"นายสมพงษ์กล่าว.


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'