'สมพงษ์'ติงปรับไปเปลี่ยนมา ฐานของการตั้งกระทรวงอุดมฯไม่มั่นคง เป็นอาการที่น่าเป็นห่วง


   

21 ก.พ.62- นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีมติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงอุดมฯ ใหม่ ให้ สกอ.ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯว่า การเปลี่ยนแบบโยกไปโยกมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องอุดมศึกษาของเราตกผลึกไม่ดี 

เพราะจากระยะเวลาที่มีการเริ่มดำเนินการตั้งกระทรวงอุดมฯ ตั้งแต่ต้น เรามีหลักคิด หลักปรัญชา การดำเนินการค่อนข้างชัดเจนว่าเราต้องการที่แยกออกมา เพื่อที่จะทำภารกิจที่สำคัญของประเทศ 

และส่วนตัวตนมองว่าแม้จะไม่มีกรมอุดมศึกษาแล้ว และให้ไปอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมฯ อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของอุดมศึกษาที่แท้จริง แต่ก็ถือว่าดีขึ้น เพราะตนคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ กระบวนการคิด ไม่ใช่แค่มีการทักทวงและก็มีการปรับเปลี่ยน แต่จะต้องดูไปถึงกระบวนการคิดของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานตรงนี้ด้วยว่ามีกระบวนการคิดที่เข้าใจความเป็นตัวตนของกระทรวงใหม่มากน้อยเพียงใด 

"คงต้องมีการสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่เช่นนั้นก็มีการปรับไปเปลี่ยนมาโดยที่ไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง จุดยืนของอุดมศึกษาว่าคืออะไร เพราะหากฐานของการตั้งกระทรวงอุดมฯ ยังไม่มั่นคงแบบนี้ ตนคิดว่าเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงของกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น"นายสมพงษ์กล่าว.


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ