เปิด12ศิลปินชาติ เพชรา-จำลองติด


   


    วธ.ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 รวม “เพชรา-ชิน-ประภาส-จำลอง ฝั่งชลจิตร” ได้รับยกย่องด้วย เตรียมขอพระบรมราชานุญาตเข้ารับเข็มเชิด-โล่ชูเกียรติ “นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง” เผยภูมิใจ มีผู้เห็นคุณค่าแม้ร่างกายไม่สมบูรณ์ เทิดทูนวิชาชีพการแสดงมาตลอด ส่วน "ลอง เรื่องสั้น" ย้ำเขียนมา 300 เรื่อง ไม่หยุดพัฒนา
    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลงข่าวการประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินำเสนอ จำนวน 12 ราย ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ 4 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิจิตรศิลป์ 2 ราย ได้แก่ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม) และนายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม) ประเภทประยุกต์ศิลป์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) และนายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)
    สาขาวรรณศิลป์ 2 ราย ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และนายเสน่ห์ สังข์สุข สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และนางกั้น เชาวพ้อง (โนรา) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และนายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) และประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และนางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์) โดย สวธ.จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561 ทั้ง 12 ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในเวลาที่ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้ การประกาศศิลปินแห่งชาติ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 307 ราย เสียชีวิต 150 คน ยังคงมีชีวิตอยู่ 167 คน  
    "ที่ประชุมมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเข้มข้น จนมีมติให้ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ โดยทุกท่านมีความโดดเด่น ยกตัวอย่างเช่น นายชิน เป็นผู้มีผลงานดีเด่น มีผลงานสะสมหลากหลาย เป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ รูปปั้น รูปหล่อ อยู่เกือบทั่วประเทศ นายปริญญามีภาพวาดได้รับการยกย่องต่อเนื่องมาหลายสิบปี แม่คำปุนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นายคงศักดิ์เป็นสถาปนิกเอก มีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ออกแบบ ตกแต่งพระราชวัง พิพิธภัณฑ์อาคาร สถานที่ ของบุคคลสำคัญต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่นายจำลองมีผลงานเด่น การเขียนเรื่องสั้นมากมายต่อเนื่องหลายสิบปี เป็นที่รู้จักในวงการนักเขียน ผลงานได้รับการยกย่อง เคยเข้าประกวดและได้รางวัลมากมาย และนายเสน่ห์เป็นนักประพันธ์ฝีมือเอก ผลงานเรื่องสั้น ได้รับการยกย่องหลายเรื่องและได้แปลไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้แปลหนังสือต่างประเทศ” นายวิษณุกล่าว
    รองนายกฯ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของนางเอก ชาวราษฎร์ หลายคนอาจไม่รู้จัก แต่สิ่งที่ประทับใจคนไทยมาตลอดกาลคือ เป็นนางเอกภาพยนตร์ขวัญใจคนไทย เพราะรู้จักกันในนาม "เพชรา เชาวราษฎร์" ท่านได้แสดงภาพยนตร์มาประมาณ 300 เรื่อง ประสบความสำเร็จงดงามทุกเรื่อง ทำกำไรให้ผู้สร้างภาพยนตร์ เป็นที่กล่าวขาน แม้ชาวบ้านในชนบทไม่มีโอกาสดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ได้ดูหนังกลางแปลง ซึ่งชื่อ เพชรา เชาวราษฎร์ เป็นที่ติดปาก ติดอกติดใจคนไทยเรื่อยมา แม้ท่านหยุดการแสดงไประยะหนึ่งแล้ว ด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตา แต่ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิง อยู่เบื้องหลังการจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ รวมทั้งอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้น จึงถือว่ายังทำงานอย่างต่อเนื่อง เพียงเอ่ยถึงชื่อ ทุกคนจดจำไม่หายจากความทรงจำ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงมีมติเอกฉันทน์ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561
    นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงภาพยนตร์เจ้าของฉายา นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง กล่าวว่า รู้สึกตกใจ ภูมิใจ และดีใจมาก เพราะตั้งแต่ตนอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบ ยังคงมีผู้เห็นคุณค่า จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  ตลอดชีวิตนักแสดง นับว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสจากผู้สร้าง ผู้กำกับ และผู้ร่วมงานในการแสดงให้ได้รับบทที่หลากหลาย จึงพยายามรักษาและเทิดทูนวิชาชีพการแสดงไว้ตลอดมา ซึ่งภาพยนตร์ที่ทำให้ตนมีชื่อเสียงและจารึกอยู่ในหัวใจ คือเรื่อง นกน้อย ออกฉายเมื่อปี 2507 โดยนายดอกดิน กัญญามาลย์ เป็นผู้ให้โอกาส ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้มีความโดดเด่น เป็นเด็กกำพร้า ต้องดิ้นร้นหาเช้ากินค่ำ แต่ก็สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้
    นายจำลอง ฝั่งชลจิตร ผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เจ้าของฉายา "ลอง เรื่องสั้น" กล่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่พิจารณาเชิดชูเกียรติตนเป็นศิลปินแห่งชาติ จากการทำงานในวงการวรรณกรรมมา 40 ปี ตนไม่เคยทอดทิ้งการเขียน มีผลงานเรื่องสั้นกว่า 300 เรื่อง และไม่เคยหยุดพัฒนางาน ค้นคว้าทุกรูปแบบ เพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม การเมือง แม้จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติก็จะสร้างงานใหม่ๆ รวมถึงยินดีถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณศิลป์ให้ประชาชนที่สนใจ นิสิตนักศึกษาผู้รักการอ่าน เพราะที่ผ่านมาก็ร่วมอบรมนักเขียนในมหาวิทยาลัยและค่ายต่างๆ เสมอมา ศิลปินแห่งชาติเป็นรางวัลของชีวิต แต่ไม่ใช่ให้นักเขียนหยุดระหว่างทาง ต้องทำงานสร้างสรรค์ต่อไป.


วานนี้... เป็นวัน Would refugee day คือ...สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก

ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"