หายใจคล่องขึ้น'คพ.'เผยค่าPM2.5อยู่ในระดับดีถึงดีมาก


   

25 ก.พ.62- กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก ปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

ทั้งนี้ การดำเนินงาน คพ.และกทม. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆและ 5 จังหวัดปริมณฑลยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

โดยคาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ.คาดว่าวันที่ 25 ก.พ.ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'