องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 'เขื่อนอุบลรัตน์' เหลือน้ำใช้ได้จริง 5% จ่อวิกฤติ


เพิ่มเพื่อน    

27 ก.พ.62 - ที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ หลังพบว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่สามารถใช้งานได้จริงเพียง 110.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำในเขื่อน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การกักเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งขณะนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูแล้งอาจเกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียง 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการกักเก็บน้ำที่ใช้การได้ ซึ่งถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะสูงกว่าในปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

"จังหวัดจึงได้บริหารจัดการน้ำโดยลดปริมาณการปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบ ประมาณ 500,000-800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่หากไม่มีฝนที่จะเข้ามาเติม น้ำเข้าเขื่อนภายใน 3 เดือนจากนี้ก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันกับปี 2559"

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของคณะองคมนตรี ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และแผนการดำเนินงานของจังหวัดว่าก่อนที่ฤดูฝนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ว่ามีมาตรการอย่างไร เพื่อให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ ปภ. ได้ประสานการทำงานร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในภาพรวมแล้วทั้งหมด


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'