ทำเหรียญที่ระลึก พิธีบรมราชาภิเษก


เพิ่มเพื่อน    

    กรมธนารักษ์เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เริ่ม 4 มี.ค.-4 เม.ย.62 ผ่านกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย ไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมี 3 ชนิด ทองคำขัดเงา 4 หมื่นบาท เงินขัดเงา 3 พันบาท โลหะสีขาว 20 บาท ขณะที่เหรียญที่ระลึก 3 ชนิด ไฮไลต์เหรียญแพลทินัม 1 ล้านบาท ผลิตจำกัด 1 พันเหรียญ และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ กำหนด 1 คน 1 สิทธิ์ รับเหรียญได้ 1 มิ.ย.62
    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาอารยประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร
    นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เหรียญที่จัดทำมี 3 ประเภท ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิด 19,000 บาท จำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท ผลิตไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 1,000 บาท จำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว หรือทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ
    นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกแพลทินัม จำหน่ายเหรียญละ 1 ล้านบาท ผลิตไม่เกิน 1,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายเหรียญละ 5,000 บาท ผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ เหรียญระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ และอีกประเภทเป็นเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษและสตรี จำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญ
    นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์กำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2562 ผู้สนใจสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ได้แก่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพลโยธิน จังหวัดปทุมธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสงขลา รวมถึงที่สาขาธนาคารกรุงไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีรวมแล้วมากกว่า 1 หมื่นแห่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกเพียงพอต่อการเปิดจอง 
    ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้กำหนดให้ 1 คน สามารถจองได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญทองคำขัดเงา 1 เหรียญ เหรียญเงินขัดเงา 1 เหรียญ เหรียญโลหะสีขาวจำนวนไม่เกิน 20 เหรียญ ส่วนเหรียญที่ระลึก เหรียญแพลทินัม ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่เกินตามจำนวนผลิต เหรียญเงินรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญ เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ 1 เหรียญ 
    นายอำนวยกล่าวด้วยว่า กรมธนารักษ์จะผลิตตามยอดสั่งจอง และหากเต็มแล้วก็จะไม่มีการผลิตเพิ่มอีก โดยกำหนดรับเหรียญ ณ สถานที่สั่งจอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.62 เป็นต้นไป สำหรับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ หรือเหรียญประดับแพรแถบ สั่งซื้อที่กรมธนารักษ์ โดยจะแจ้งกำหนดการจำหน่ายให้ทราบต่อไป และรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย.


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?