วธ. ผนึก จ.แม่ฮ่องสอน ยกระดับประเพณี'ปอยส่างลอง'


   

 

     วันที่ 6 มี.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)   แถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ประจำปี 2562  ว่า   กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีปอยส่างลอง  ในวันที่ 28– 31 มี.ค. นี้ ที่ วัดผาบ่องเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต  หรือ ไทยใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  เมื่อปี 2561  โดยประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เกิดขึ้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนเพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทย  และมีคติความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งยังช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีศีลธรรม ทั้งนี้ ตนเห็นว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องเร่งสนับสนุนและผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้ประเพณีปอยส่างลองเป็นที่รู้จักในระดับกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสร้างแนวทางการรณรงค์ รักษา และสืบทอดประเพณี จากนั้น วธ.จะช่วยขยายผลสู่การสร้างองค์ความรู้ประเพณีท้องถิ่น   และยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาร่วมงานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของคนในท้องถิ่นมากขึ้น

     นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ประเพณีปอยส่างลองของชาวแม่ฮ่องสอนเปรียบได้กับประเพณีการบวชลูกแก้วของชาวไทยล้านนา เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมานาน   ชาวไทยใหญ่ที่มีบุตรชายจะพยายามจัดบวชปอยส่างลอง แต่ด้วยเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง คนที่มีฐานะยากจนที่ต้องการให้บุตรชายได้บวชส่างลอง จะมอบบุตรแก่ผู้ที่มีฐานะซึ่งต้องการทำบุญ แต่ไม่มีบุตรชาย  ผู้ที่รับภาระอุปถัมภ์ เรียกว่า   พ่อข่าม และแม่ข่าม ถือเป็นประเพณีที่จรรโลงพุทธศาสนาและเชื่อมคนรวยกับคนจน  โดยงานปอยส่างลองของจ.แม่ฮ่องสอนในปีนี้ จัดใน 11 หมู่บ้าน  4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ขุมยวม อ.แม่สะเรียง และ อ.ปางมะผ้า ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนนี้      โดยมีส่างลอง 28 รูป และนาค 4 รูป รวมมีชาวไทยใหญ่ร่วมบรรพชาอุปสมบท 32 รูป

 

 


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'