กมว.พิจารณา"ครูจอมทรัพย์"มีคุณสมบัติเป็นครูต่อได้หรือไม่


   

 

8มี.ค.62-นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลจังหวัดนครพนม มีคำพิพากษาจำคุก นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร หรือ ครูจอมทรัพย์ อายุ 57 ปี อดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร 8 ปี ว่า เรื่องดังกล่าวคงจะต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียน ต่อ กมว.เพื่อขอให้พิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของนางจอมทรัพย์ ว่ายังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน สำหรับการประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ทางคุรุสภาจะต้องมีการคัดคำพิพากษาจากศาลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณา ซึ่งในส่วนนี้ กมว.สามารถตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโทษได้ทันที ไม่จำเป็นต้องสืบใหม่ ทั้งนี้ตนขอยืนยันว่า กมว.ชุดนี้มีความเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก เช่น กรณีที่มีข้าราชการครู ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่มีประวัติการกระทำความผิดกรณีข่มขืนนักเรียน แต่ได้มีการรับนักเรียนคนดังกล่าวเป็นภรรยาแล้ว ซึ่งทาง กมว.ได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ตลอดชีวิต เป็นต้น

 

 


บ้านเมืองเราในระยะนี้........จะมีเรื่อง "ทดสอบ-ท้าทาย" กฎหมายและอำนาจรัฐเกิดขึ้นบ่อย    อย่างเช่น "ผัวฝรั่ง-เมียไทย" คู่หนึ่ง 

"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา