ผบ.ทบ.สายตรง'พลทหาร'ลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดขาขาด ชื่นชม-ให้กำลังใจกำชับทภ.2ดูแลสิทธิกำลังพล


   

แฟ้มภาพ

9 มี.ค.62 -  พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 10.40 น. ร้อย.ร.112 พัน.ร.11 ได้จัดชุดออกลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตรับผิดชอบ  พื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อถึงบริเวณห้วยจันทร์แดง ทางด้านทิศตะวันออกของช่องอานม้า พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 ได้เหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิด. ที่อาจหลงเหลืออยู่จากเหตุสถานการณ์ชายแดนในอดีต.ทำให้ขาขวาบริเวณตั้งแต่ข้อเท้าขาด  ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้โทรศัพท์พูดคุยกับ พลฯ พัชรพงษ์ ฯ และญาติ เพื่อแสดงความชื่นชม พร้อมขอบคุณ และให้กำลังใจว่าเราจะไม่ทิ้งกัน  ท่านได้กล่าวว่าทันทีที่มีโอกาสท่านลงไปเยื่ยมเยียนเจ้าตัวอีกครั้ง. ซึ่งในระหว่างการสนทนานั้น พลฯ พัชรพงษ์ ฯ  ได้แสดงออกถึงความเข็มแข็ง จนเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้บังคับบัญชา

จากนั้นท่านได้มีการกำชับกับทาง ทภ.2 หรือต้นสังกัด ให้มีการดูแลในเรื่องสิทธิกำลังพล ทั้งในส่วนตามระบบราชการ และนอกเหนือจากทางราชการที่อาจมี  แก่ พลฯ พัชรพงษ์ และญาติ ให้สมเกียรติอย่างดีที่สุด

ซึ่งตามเกณฑ์สิทธิอันพึงได้รับตามระบบของทางราชการได้แก่ กรณี พลทหารได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศ กรณีพิการทุพพลภาพ (ไม่ได้ถูกกระทำของศัตรู) 

1. การปูนบำเหน็จ ชั้นเงินเดือน,ยศ,เครื่องราช (ตามพฤติกรรม) 2. เงินบำรุงขวัญ 10,000 ถ้ารักษาตัวเกิน 20 วัน รับเพิ่มอีก 10,000 บาท     3. เงินพระราชทานตามพฤติกรรม 30,000 บาท    4. เงินสินไหมทดแทน (ประกันชีวิต) เมื่อปลดพิการ จะได้รับ 600,000 บาท     5. เงินช่วยเหลือกำลังพล ปลดพิการทุพพลภาพ เดือนละ 2,000 บาท
6. บรรจุทายาททดแทน 1 : 1     7. การรักษาพยาบาลสำหรับทายาท เหมือนกับข้าราชการทั่วไปทั้งหมด    8. เงินทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. ให้ได้รับ 15 เท่าของเงินเดือน (ไม่ได้ถูกกระทำของศัตรู)     9. เงินชดเชยป่วยเจ็บรายวัน ตามระเบียบ บ.ท.ช. ได้รับ 1/30 เท่าของเงินเดือน ต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัว ใน รพ.
10. จาก อผศ. เงินเลี้ยงชีพ (เมื่อปลดพิการแล้วทำเรื่องเสนอขอต่อ อผศ.) จะได้รับ 5,570 บาท    11. จาก อผศ. เงินช่วยเหลือรายเดือน (เมื่อปลดพิการแล้วทำเรื่องเสนอขอต่อ อผศ.) จะได้รับเดือนละ 4,000 บาท12. จาก มูลนิธิสายใจไทย (เมื่อปลดพิการแล้วทำเรื่องเสนอขอต่อ มูลนิธิฯ) จะได้รับ 1,700 บาท   13.จากกรมบัญชีกลาง บำนาญพิเศษ ไม่ตำกว่า 15,000 + 4%    14.จากกรมบัญชีกลาง บำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่า แต่ไม่เกิน 400,000 บาท


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?