'ชัยเกษม'กร้าวเตรียมออกกม.ห้ามปฏิวัติรัฐประหาร! โทษหนักประหารชีวิต


   

13 มี.ค. 62 - ที่จ.ลพบุรี ค่ำวันที่12 มี.ค. คณะแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศรัย ที่อ.บ้านหมี่ นำโดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง หัวหน้าทีมรณรงค์ปราศรัยพรรคเพื่อไทย พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรค และนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย โดยมีประชาชนร่วมฟังปราศรัยอย่างคับคั่ง

นายนพดล กล่าวว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทย คือ ปรับหนี้ เติมเงิน ลดภาษี สร้างเศรษฐีใหม่ เพื่อเยียวยาบาดเแผลจากพิษเศรษฐกิจ ส่วนการช่วยเหลือชาวนา พรรคมีนโยบายให้เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิต ตันละ 5000 บาทไม่เกิน 15 ตัน รวมไม่เกิน 75,000 บาทต่อราย สร้างสถาบันพัฒนารายได้เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนให้คนตัวเล็กได้กู้ยืมมาหมุนเวียนทำธุรกิจ ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ พรรคเพื่อไทยไม่เน้นการลด แลก แจก แถม แต่เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยวิธีเกษตรแม่นยำสูง ผลิตอาหารปลอดภัยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาสการท่องเที่ยวประเทศไทย เพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 50 ล้านคนและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 3 ล้านล้านบาทภายใน 4 ปี ส่วนเรื่องการศึกษา พรรคเน้นนโยบายเรียนฟรี 15 ปีต้องฟรีจริง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กในเมืองและชนบทมีไอคิวใกล้เคียงกัน ด้วยการสนับสนุนเด็กอ่อนที่ยากจน 1,000 บาทตั้งแต่ครรภ์จนถึง 7 ขวบ ยกระดับศูนย์เด็กอ่อน 20,000 แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์เด็กอ่อนอัจฉริยะ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ สร้างโรงเรียนออนไลน์ผ่านมือถือ สนับสนุนอาชีวะให้มีกองทุนสร้างอาชีพ กองทุนเถ้าแก่อาชีวะ

นายปลอดประสพ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายก่อตั้งธนาคารที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกรสามารถถ่ายโอนที่ดินในรูปแบบเช่าซื้อระหว่างเกษตรกรได้ เพื่อให้เกิดรายได้และการเปลี่ยนอาชีพ ส่วนเรื่องน้ำประตูน้ำที่กันน้ำท่วมของจังหวัดลพบุรียังไม่ดีพอ ต้องมีการจัดการระบายน้ำให้ลงสู่คูคลองโดยรวดเร็วเพื่อป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้สินค้าการเกษตรจะต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบค้าขายโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มกว่า 30% และราคาพืชผลการเกษตรจะต้องกลับมาได้ราคาเดิมที่เคยได้ดี และสัญญาว่าหากประชาชนเลือกเพื่อไทย ที่เห็นปัญหา และแก้ปัญหาได้จริง หลัง 6 เดือนประชาชนจะรวยกว่านี้เยอะแยะ 

นายชัยเกษม กล่าวว่า ตนเองโตมาในครอบครัวทหาร มองว่าทหารมีความจำเห็นที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในประเทศ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง เมื่อไหร่ก็ตามที่มีทหารมาปกครองบ้านเมือง บ้านเมืองจะอยู่ในภาวะเงียบ เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าของประเทศส่งไปขายต่างประเทศไม่ได้ ต่างประเทศต่อต้านประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย ขณะเดียวกันทหารเข้ามาปกครอง 4-5 ปี แต่ก็ไม่สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเผด็จการออกกฎหมายมามากมาย หลายฉบับที่ไม่ดี ไม่ให้ความเป็นธรรมขัดต่อสิทธิเสรีภาพ และเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินพรรคเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ไข เช่น กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายลดขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ เป็น One Stop Service 

"พรรคยังหาทางป้องกันให้ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร โดยการออกกฎหมายห้ามมีการปฏิบัติ กำหนดโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต และไม่มีอายุความสามารถรื้อฟื้นคดีได้ตลอดเวลา นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นคำตัดสินของศาล ทั้งที่เป็นดุลยพินิจของศาลที่ตัดสินให้คนถูกจำคุกหรือไม่ ทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่มีการปรับปรุง ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมีนโยบาย ตั้งคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และตัวแทนของประชาชน วิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลโดยไม่ต้องรับผิด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์กรอิสระได้อีกด้วย แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ายังเป็นรัฐบาลเผด็จการ แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ฝ่ายเผด็จการได้เปรียบก็ตาม แต่พรรคเพื่อไทยก็จะสู้" นายชัยเกษม ระบุ

นายชัชชาติ กล่าวว่า ชีวิตวันนี้เป็นผลพวงของการยึดอำนาจทำลายระบอบประชาธิปไตยไป เพราะฉะนั้นวันที่ 24 มีนาคมนี้เป็นการเลือกตั้งระหว่างฝ่ายเผด็จการ และประชาธิปไตย เพื่อไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง และทำให้ประชาธิปไตยกินได้ ปัญหาที่ผ่านมา 5 ปี คือ ประชาชนจนลง ยาเสพติดระบาด และประชาชนไม่มีตัวแทนในรัฐสภา แต่ผู้แทนราษฎรคือคนที่จะรับใช้ประชาชนที่เลือกเข้าไป ส่วนนี้คือประชาธิปไตยกินได้ และที่เศรษฐกิจไม่ดี เนื่องจากรัฐบาลขายของไม่เป็น ประชาชนใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปหมุนเวียนในตลาดไม่ได้ ราคาอ้อยที่ตกต่ำ ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลกลัวต่างชาติ รัฐบาลลดการอุดหนุนเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรยากจนลง ไม่มีกำลังซื้อ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศก็แย่ลงไปด้วย ทางแก้ไขคือการปรับหนี้ เติมทุน ลดภาษี และสร้างเศรษฐีใหม่ รัฐบาลต้องช่วยประชาชนหารายได้เสริม หาเทคโนโลยีส่งเสริมเกษตรกร นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ตนยังได้รับกระแสข่าวแจกเงินในพื้นที่ต่างๆ แต่เห็นว่าเขาแจกเงินหลักร้อย แต่วันหน้าจะเอาคืนเป็นแสนเป็นล้าน แต่ถ้าประชาชนยึดมั่นในหลักการเลือกคนที่บริหารประเทศได้เข้ามา ประชาชนเองก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากมาย และ 24 มีนาคมนี้ขอให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง 4 เขต

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า หลังการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะกติกาที่ไม่เป็นสากลและการปกครองระบอบเผด็จการ ทำให้ต่างประเทศไม่เข้ามาลงทุน หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ จากเสียง ส.ว. 250 คน สภาจะไปต่อไม่รอดเพราะไม่มี ส.ส. เสียงข้างมาก สิ่งสำคัญที่ตนจะทำทันทีหลังรับการเลือกเป็นรัฐบาลคือการปราบปรามยาเสพติด ตัดช่องการส่งเงินและนำเข้าจากชายแดน

ขณะที่ พล.อ.พัลลภ กล่าวว่า ทหารแก่ไม่มีวันตาย และพรรคเพื่อไทยจะต้องกลับมาเป็นรัฐบาล ตอนนี้อายุ 82 ปีและจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเข้าสู่การเมือง ยืนยันว่าภายใน 4 ปีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องสงบและยุติลงเหมือนที่ตนเคยทำมา

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต ได้แก่ นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล ผู้สมัครส.ส.เขต 1  นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้สมัครส.ส.เขต2 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้สมัครส.ส.เขต3 นายสนั่น พรหมสุข ผู้สมัครส.ส.เขต 4.


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'