"หมออุดม"เชิญสกอ. วท.,ก.พ.ร.และสภาพัฒน์ฯ หารือขับเคลื่อนก่อร่างกระทรวงอุดมฯ หลังพ.ร.บ.ประกาศใช้


   


13มี.ค.62-นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวาระ 3 แล้วนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้า และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยในส่วนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมนั้น ได้มีการตั้งแต่งให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้สำหรับโครงการภายในของกระทรวงใหม่นั้น ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งจะยึดภารกิจของกระทรวงอุดมฯ เป็นหลัก ส่วนในรายละเอียดว่าจะต้องมีการปรับลดหน่วยงานใด หรือรวมหน่วยงานไหนให้ทำงานด้วยกัน จะมีการหารือในภายหลัง เพราะคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมฯ จะเป็นผู้ที่กำหนดว่าโครงสร้างภายในจะเป็นอย่างไร

“ดังนั้นในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ผมได้เชิญตัวแทนจาก วท. สกอ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อชี้แจงสิ่งที่เราได้คิดไว้สำหรับกระทรวงใหม่ในส่วนของ ศธ. และจากนั้นก็จะฟังทาง วท. เพื่อที่จะหาข้อสรุปในการบูรณาการการทำงาน ภารกิจใหม่ และโครงสร้างภายในของกระทรวงใหม่ เตรียมความพร้อมให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมฯ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างเร็วขึ้น”รมช.ศธ.กล่าว

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า การที่รวม วท. สกอ. และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานวิจัยเข้าด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน และทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาสร้างคนที่มีคุณภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเป้าหมายสำคัญของกระทรวงใหม่นี้ คือ การเป็นหัวรถจักรในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจของประเทศ เพราะอุดมศึกษาถือเป็นฐานในการผลิตคนที่มีคุณภาพ และต้องทำงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย ทั้งนี้ วท.ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญ ที่จะต้องนำงานวิจัยแนะนวัตกรรมต่างๆ มาเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม และในหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยก็เข้ามาร่วมตรงนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานเห็นภาพเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างคิด และจะทำให้การทำงานเกิดการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น


อ่านเรื่องที่ "เจ้าหญิง ราพันเซล" นำจากห้องสมุดฟลิ้นท์ ปี 2018 มาโพสต์ เรื่อง #การสอนลูกแบบยิวให้เป็นเศรษฐี

'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?