"หมออุดม"ชี้เด็กไทยรุ่นใหม่ ต้องมีคุณภาพ และเป็นแรงงานฝีมือ มีรายได้3.2หมื่นบาท/ต่อเดือน เพื่อประเทศพ้นกับดัก"รายได้ปานกลาง"


เพิ่มเพื่อน    

13 มี.ค.62-ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 โดยมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวบรรยาพิเศษ ตอนหนึ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ต่างจากเดิมที่การเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ เน้นที่ตัวนักเรียนว่าจะเป็นอย่างไร โดยตั้งเป้าว่าเด็กจะต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และที่สำคัญคือ ต้องตอบโจทย์ประเทศ เป็นคนไทย 4.0 ที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะอย่างสูง ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี และจะต้องเป็นคนไทยที่สามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องความสามารถทางการแข่งขันที่ยังสู้ประเทศอื่นไม่ได้และยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะเห็นว่ามาตรการศึกษานี้จะเน้นเรื่องบ่มเพาะสมรรถนะที่จะเป็นความสามารถและติดตัวไปกับเด็กตลอด และใช้สมรรถนะนี้ในการปรับตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

“ตอนนี้คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเดือนละ 16,000 บาท หากจะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ต้องมีรายได้เกิน 32,000 บาทต่อคนเดือน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ เริ่มจากคนที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และการที่จะยกระดับคนได้มีทางเดียว คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าคุณภาพการศึกษามีความเหลื่อมล้ำมาก ดังนั้นการที่เราออกมาตรฐานการศึกษานี้จะทำให้ทุกสถานศึกษาในทุกระดับ สามารถยกระดับขึ้นมาอยู่ในคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านความรู้ ทักษะรอบด้าน และอุปนิสัย คือการรู้จักหน้าที่มีวินัยเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง นอกจากนี้การที่จะทำให้คนในประเทศเราสามารถอยู่กับโลกในอนาคตได้ ต้องมีการเรียนรู้เรื่องดิจิทัล ให้ทันโลก และการสามารถด้านภาษาอังกฤษ”รมช.ศธ.กล่าว


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"