ประกันสังคม รุกจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน


   

 

วันที่ 14 มี.ค. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร (14 มี.ค.62) ว่ากระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม

 

 

ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยดูแลกลุ่มผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ มีหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลมหาชัย 3 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 

โดยภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดสายตา/การได้ยิน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวน 1,500 คน อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

 


ผมก็เป็น "นกไซบีเรีย"........... บินหนีหนาวไปซะ ๒-๓ วัน พออุ่นๆ ก็บินกลับรัง แต่พอได้ยิน "นายปิยบุตร" พล่าม ที่อุ่น อุณหภูมิพุ่งปรี๊ด ร้อนจรดส้นเท้าเลย!

ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"