สอศ.ยกระดับอาชีวะขึ้นหลักสูตรอินเตอร์ "หมอธี "สบายใจแม้มีรัฐบาลใหม่ก็ได้รับการสานต่อ


   


14มี.ค.62-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับรองหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลของบริษัท IBM และบริษัท Microsoft ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และเปิดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคนไทยที่เข้ามาเรียนก็จะสามารถรู้ขีดความสามารถของตัวเอง ดังนั้นถือเป็นเรื่องดีที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะจะทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้เนื้อหาการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันกับเทคโนโลยี นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือกับเรื่องการระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเราเปิดกว้างให้มีการจัดในหลายรูปแบบ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น ดังนั้นที่ประชุมจึงมีการหารือถึงการยกระดับในรูปแบบของเยอรมนี เนื่องจากเรายังไม่สามารถทราบได้ว่าปัจจุบันอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนได้เท่ากับมาตรฐานของเยอรมนีหรือไม่ ซึ่งหากจะปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเท่ากับเยอรมนีหลักสูตรของเราก็จะต้องได้การรับรองจากสภาหอการค้าของประเทศเยอรมนีด้วย ทั้งนี้จะเริ่มกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความพร้อมก่อน

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สภาหอการค้าสิงคโปรยังสนับสนุนเรื่องสถานที่การฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุดนี้ เช่น หลักสูตร Business and Technology Education Council-BTEC เป็นต้น เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาของไทย นั้นก็หมายถึงว่าเด็กของเราก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย 
"แม้รัฐบาลชุดนี้จะหมดวาระแล้ว แต่ทางประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ก็จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องระดับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนหากเรายกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาเป็นระดับสากลนั้น ผมมองว่าไม่น่าห่วง เพราะหากเราพัฒนาครูผู้สอนสายอาชีพให้ได้มาตรฐานเท่ากับมาตรฐานสากล เราก็จะได้ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการขับเคลื่อน ส่วนการกู้ยืมเรียนในหลักสูตรนานาชาตินั้นพบว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีระเบียบรองรับ แต่เรื่องนี้ผม ได้หารือกับธนาคารออมสิน และสถานประกอบการในการจัดหาเงินทุนกู้ยืมไว้แล้ว รวมถึงจะแนวทางในการจัดสรรทุนการศึกษารูปแบบอื่นๆ ต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงหลักสูตรนานาชาติได้มากขึ้น"รมว.ศธ.กล่าว


อาจารย์ "สอนกฎหมาย"เมื่อใกล้จนตา.....จะตายด้วยข้อเท็จจริงทางกฎหมาย ก็ใช้ "ตลบตะแลงศาสตร์" เปิดทางหนีตาย

'ดาบมี..แต่กกต.ชักไม่เป็น'
เก็งข้อสอบ 'กฎหมายไทย'
รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"