เร่งสร้างบ้านมั่นคงในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว 212  หลัง ขณะที่ชาวบ้านวอนรัฐเร่งสร้างแหล่งน้ำและไฟฟ้าเข้าพื้นที่


   

จ.สระแก้ว / เร่งสร้างบ้านมั่นคงในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว  212  หลัง  หลังจากที่รัฐบาลยึดที่ดิน ส.ป.ก.คืนจากผู้ที่ครอบครองไม่ถูกต้องและนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน  โดย พอช.สนับสนุนงบสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวละ 62,000  บาท  ขณะที่กรมปศุสัตว์แจกแม่พันธุ์วัวให้ชาวบ้านเลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ครอบครัวละ 5 ตัว  ด้านตัวแทนชาวบ้านวอนหน่วยงานรัฐเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าเข้าพื้นที่

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.จากผู้ที่ครอบครองโดยไม่ถูกต้องทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2558 รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  300,000 ไร่  เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ในลักษณะให้เข้าอยู่อาศัยและทำกิน  แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์  ระยะเวลาช่วงแรก  30 ปี   โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุนในการพัฒนาที่ดิน  สาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ  เช่น  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมชลประทาน  กรมปศุสัตว์  ฯลฯ  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น

ผอ.พอช.และรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมยกเสาเอกสร้างบ้านที่ตำบลโนนหมากเค็ง

 

ล่าสุดวันนี้ (15 มีนาคม)  เวลา 8.00  น.  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ และนายรัตนะ  สวามีชัย  รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านในที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลโนนหมากเค็ง  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  ซึ่งเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก.ยึดคืนมาจากนักธุรกิจรายหนึ่ง  เนื้อที่ประมาณ  693 ไร่เศษ  นำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินในตำบลโนนหมากเค็ง  รวม  60 ครอบครัว  โดยจัดสรรให้ครอบครัวละ 6 ไร่  แบ่งเป็นที่ดินสร้างบ้าน 1 ไร่  ที่ดินเกษตรกรรม  5 ไร่  นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังนำแม่พันธุ์วัวเนื้อมาแจกให้ชาวบ้านเลี้ยงครอบครัวละ 5 ตัว 

 

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผอ.พอช.  กล่าวว่า  ประเทศไทยมีประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจำนวนหลายล้านครัวเรือน  ซึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579) พอช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชน 1   ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ  ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 100,000 ครัวเรือน 

 

ผอ.พอช.ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน

 

ส่วนแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทมีเป้าหมายทั้งหมด  352,000 ครัวเรือน  ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนี้ด้วย  โดย พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านมั่นคงฯ ในที่ดิน ส.ป.ก.ไปแล้วใน 10 จังหวัด  เช่น  กาญจนบุรี  อุทัยธานี   นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี  สระแก้ว  ฯลฯ  มีเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 2,000 ครอบครัว  พอช.สนับสนุนงบประมาณรวมครอบครัวละ 62,000 บาท

 

“โครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.นั้น  พอช.จะสนับสนุนการสร้างบ้าน  เพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้มีบ้านใหม่ที่มั่นคง  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน  ผลิตอาหาร  พืชผักที่ปลอดภัย  การแปรรูปผลผลิต  ส่งเสริมการตลาด  การจัดตั้งกองทุนต่างๆ มาช่วยเหลือดูแลกัน  มีกลุ่มออมทรัพย์  มีกองทุนสวัสดิการชุมชน  เป็นต้น”  นายสมชาติกล่าว

             

นางวิลัย  เฉลิมศรี  ชาวบ้านโนนหมากเค็ง  เล่าว่า  ชาวบ้านที่ได้รับจัดสรรที่ดินในตำบลโนนหมากเค็งรวม 60 ครอบครัว  นอกจากจะได้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 6 ไร่แล้ว  กรมปศุสัตว์ยังแจกแม่วัวเนื้อให้เลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านครอบครัวละ 5 ตัว  นอกจากนี้ยังให้เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อนำไปสร้างคอกวัว  จำนวน 58,000 บาท  ระยะเวลาชำระคืนภายใน 6 ปี  โดยมีเงื่อนไขคือ  หากวัวที่เลี้ยงออกลูกมาเป็นตัวเมีย  ผู้เลี้ยงจะต้องนำไปให้กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปแจกเกษตรกรรายอื่นต่อไป   แต่หากเป็นตัวผู้  ลูกวัวจะเป็นของผู้เลี้ยง  และเมื่อเลี้ยงลูกวัวได้ประมาณ  2 ปีก็สามารถนำไปขายได้  ราคาประมาณตัวละ 20,000 บาท  ส่วนที่ดิน 5 ไร่  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อนำมาเลี้ยงวัว

             

“ฉันดีใจมากที่รัฐบาลช่วยเหลือคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน  เพราะตั้งแต่เกิดมา  พ่อแม่ก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง  ต้องเช่าที่ดินคนอื่นทำกิน  ฉันก็ต้องไปทำงานรับจ้างก่อสร้างในกรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้วพอรู้ข่าวว่าทางจังหวัดสระแก้วมีโครงการจะแจกที่ดินทำกินฉันจึงมาลงทะเบียน  เมื่อได้ที่ดินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1  ส่วนเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ก็รู้สึกเหมือนกัน  เพราะถูกหวยอาจจะมีวันหมดเงิน  แต่ได้ที่ดินมันไม่มีวันหมด  ถ้าเราขยันเราก็ทำกินได้ตลอด  ทั้งปลูกผัก  เลี้ยงวัว  เลี้ยงไก่  หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา  ไม่มีวันอดตายแน่ๆ”  เกษตรกรรายนี้บอก

             

นายละอองดาว  สีลาน้ำเที่ยง  คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า  ที่ดิน ส.ป.ก.ในจังหวัดสระแก้วที่ยึดคืนมาจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องมีทั้งหมด 6 แปลง  คือ  ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลโนนหมากเค็ง  อ.วัฒนานคร   เนื้อที่ 693 ไร่  ที่ดิน ส.ป.ก.บ้านพร้าว  อ.วัฒนานคร  เนื้อที่  326 ไร่  ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลหนองม่วง  อ.หนองม่วง  เนื้อที่ 655 ไร่เศษ  ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลหนองแวง อ.หนองหม่วง  เนื้อที่ 611 ไร่เศษ  ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลป่าไร่  อ.อรัญประเทศ  เนื้อที่ 578  ไร่  และที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลคลองหินปูน  อ.วังน้ำเย็น  เนื้อที่ 318 ไร่เศษ  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 3,181 ไร่เศษ  นำมาจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินให้ประชาชนได้ทั้งหมด  212 ครอบครัว  (ครอบครัวละ  6 ไร่  ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง  สระน้ำเพื่อการเกษตร  ถนน  ฯลฯ)

  สภาพพื้นที่ที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยังขาดแคลนสาธารณูปโภค

           

“ตอนนี้ที่ดินทั้ง 6 แปลง  ชาวบ้านเริ่มเข้าไปสร้างบ้านอยู่อาศัยและทำกินแล้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือกำลังทยอยเข้าไป  แต่ปัญหาสำคัญก็คือ  สาธารณูปโภคที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนชาวบ้านยังไม่พร้อมหรือต้องรองบประมาณ  เช่น  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่มี  ชาวบ้านต้องขุดบ่อเล็กๆ ใช้แต่ก็ยังไม่พอเพียง  โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งยิ่งขาดแคลนน้ำ  ทำให้พืชต่างๆ ที่ปลูกเอาไว้กำลังรอวันตาย  เช่น  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  หญ้าเนเปียร์  นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องไฟฟ้าและถนนที่ยังเข้ามาไม่ถึง  เพราะต้องทำตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ  จึงทำให้เกิดความล่าช้า   ทำให้ชาวบ้านได้รับความลำบาก  จึงอยากขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดทำเรื่องแหล่งน้ำและไฟฟ้าให้ชาวบ้านด้วย”  นายละอองดาวกล่าวถึงปัญหาของชาวบ้าน

 

ส่วนการสร้างบ้านมั่นคงในที่ดินสปก.นั้น  ชาวบ้านจะสร้างบ้านตามแบบและขนาดเดียวกันคือบ้านชั้นเดียวขนาด 4 คูณ 6 ตารางเมตร  โครงสร้างเป็นเหล็กและอิฐบล็อกคอนกรีต  ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะช่วยกันลงแรงสร้างบ้านหรือให้ญาติพี่น้องมาช่วยกันก่อสร้าง  รวมทั้งใช้วัสดุเก่าจากบ้านเดิมมาก่อสร้าง  ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานโดยจะใช้เวลาสร้างบ้านประมาณ 1-2 เดือน  โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนละ 62,000 บาท

 

                          


ดีใจกับ "คุณเปรมชัย" ด้วย! หลัง "นอนคุก" หนึ่งคืน......... ในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ก็ได้รับประกันตัวในชั้นฎีกาออกมาเมื่อวาน (๑๓ ธ.ค.๖๒)

เสียงร้องทารกก่อน "ถูกยุบ"
ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'