จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 62       


เพิ่มเพื่อน    

 

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 สร้างรายได้และช่องทางการตลาดแก่สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 62 ที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร” โดยเป็นการนำเอาสินค้าที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPซึ่งงานนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 312 บูธ จากทั่วประเทศ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาวจำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 38 บูท ตลอดทั้งการจัดจำหน่ายอาหารอร่อยจาก 4 ภูมิภาค, มีการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย, มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมการอุดหนุนสินค้า ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และ มีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

 

 

โดยงานนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” เมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมา ที่บริเวณลานสะพานหิน

 

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอาเซียนจึงมีนโยบายให้การจัดประชุมอาเซียนกระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมอาเซียนด้วย จากความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มีห้องพักระดับ 4-5 ดาวกว่าแสนห้อง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่สวยงามและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการทางอาหาร จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์น่าหลงใหล

 

พร้อมแสดงความขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ และขอให้กรมการพัฒนาชุมชนได้โปรดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน OTOP ภูมิภาค และบรรจุอยู่ในปฏิทินการจัดงานของกรมการพัฒนาชุมชนตลอดไป

 

 

ด้านนายนิสิต ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้, การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP,การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพและมาตรฐานตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มากถึง 80,141 ราย 167,403 ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นมีการผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่ม OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา,ใบไม้สีทอง เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP on Board) โดยผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท

 

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ OTOP นวัตวิถีโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มี สินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้ายังแหล่งผลิต ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังจะมีโครงการสร้างวชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เช่นโครงการ OTOP จูเนียร์, Young OTOP เป็นต้น  ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 200,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาคในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'