วธ.จัดสงกรานต์วิถีไทย ไม่แป้งไม่โป๊ปลอดน้ำเมา


   


    ประกาศสงกรานต์ปี 62 นางสงกรานต์ ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม บันดาลฝนตก 500 ห่า เกิดวิบัติข้าวกล้าในภูมินา วธ.รณรงค์ "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” จับมือ 19 เครือข่ายคุมเข้ม “ไม่แป้ง ไม่โป๊ ไม่แอลกอฮอล์” บังคับใช้กฎหมายเข้ม จับตาลวนลาม คุกคามทางเพศ
    เมื่อวันที่ 18 มีนาคมนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน กำหนดแนวทางมาตรการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ที่จะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางและมาตรการ 3 แนวทาง 
    แนวทางแรกคือ การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย” ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีต่างๆ เน้นวิถีวัฒธรรม โดยชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์แบบไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นน้ำอย่างพองาม รวมถึงให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือชุดไทยและชุดพื้นเมือง ทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการจัดกิจกรรมให้คำนึงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม  
    แนวทางที่สอง รณรงค์ให้ “ใช้น้ำคุ้มค่า” เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างแล้ง จึงขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ และให้กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ เลิกเล่นในเวลาที่กำหนด ห้ามใช้แป้งและสี ให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำ เช่น ขันขนาดเล็ก ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ที่สำคัญคือใช้น้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัย และควรสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำด้วย
    แนวทางที่สามคือ การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” โดยขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด-ปิดจัดกิจกรรม และงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถ โดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ มีน้ำใจให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนน หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ ส่วนภาคอื่นๆ ก็จะมีมาตรการเข้ม ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดูความปลอดภัยทางน้ำ-ทางเรือ และควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด 
    นายวีระกล่าวว่า ยังมีกิจกรรม "ส่งคนกลับบ้าน" โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การตรวจความพร้อมของผู้ขับรถสาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS และเฝ้าระวังยานพาหนะต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก และจุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สถานที่ที่จัดงานต่างๆ ต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.การจราจรทางบก และมีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล 
    สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนกลางของ วธ. ประกอบด้วย งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 10 เม.ย. เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 12-16 เม.ย. ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม งานประเพณีสงกรานต์งานวัดกลางกรุง สรงน้ำพระ ถวายเครื่องสักการะและจตุปัจจัยไทยธรรม ในวันที่ 13 เม.ย. ที่วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพมหานคร งาน “สงกรานต์ เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” ระหว่าง 13-15 เม.ย. บริเวณสยามสแควร์ นอกจากนี้ยังจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 3 ประเทศอาเซียนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กันทั้งลาว กัมพูชา เมียนมา 
    ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศสงกรานต์ปี 2562 ว่า ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศกจุลศักราช 1381 ทางจันทรคติเป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เม.ย. เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 เวลา 15 นาฬิกา 03 นาที 03 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะวันที่ 16 เม.ย. เวลา 19.12 น. เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1381 ปีนี้ วันจันทร์ เป็น ธงชัย วันเสาร์ เป็นอธิบดี วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์ วันจันทร์ เป็น โลกาวินาศ ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล  200 ห่า นาคให้น้ำ 3 ตัว  เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี.


พฤหัสฯ-ศุกร์ "๒๕-๒๖ ก.ค." นี้ ที่เวที ทีโอที แจ้งวัฒนะ"ค้าน-รัฐบาล-วุฒิสมาชิก".........ยกทีมสามเส้าปะทะในศึก "แถลงนโยบายรัฐบาล" โดยประธานรัฐสภา "ชวน หลีกภัย" เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่

'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่