"อ.สมพงษ์ จิตระดับ"ชี้รถตู้2 คันรร.เตรียม ฯสะท้อน"แป๊ะเจี๊ยะ "ฝากเด็ก"มีทั้งทางตรง  ~ทางอ้อม


   


19 มี.ค.62~อาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าถึงกรณีรถตู้จำนวน 2 คัน ที่จอดอยู่ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรไหลเข้าสู่โรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม หาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ . และป.ป.ช. ไม่เอาจริงเรื่องแป๊ะเจี๊ยะ เรื่องดังกล่าวไหลเข้าสู่สังคมและเกิดการยอมรับเรื่องนี้มากขึ้น จากที่โรงเรียนดังมีรถตู้ 2 คัน อาจจะเป็น 10 คันก็ได้ ตนสนับสนุนการลดเงื่อนไขพิเศษในการฝากเด็ก และในอนาคตถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้มีเงื่อนไขใดๆ เลย เพื่อที่จะได้ไม่เกิดสิทธิพิเศษกับเด็กบางกลุ่ม และจะได้คืนสิทธิการเข้าเรียนให้แก่เด็กที่สอบเข้าตามปกติ


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา