บอร์ด ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมฯ มีมติ ตั้ง คกก. 3 ชุด จัดโครงสร้างภายใน กำหนดอัตราตำแหน่ง จัดสรรงบฯ


เพิ่มเพื่อน    19มี.ค.62--นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1 คณะกรรมการดูแลการจัดโครงสร้างกระทรวงใหม่ วางอัตรากำลังตำแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรมหาชน มีตนเป็นประธาน คณะทำงานชุดที่ 2 คณะกรรมการดูแลการโอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่ภาระผูกพันหนี้สินงบประมาณของส่วนราชการและองค์การมหาชน นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นประธาน และคณะทำงานชุดที่ 3 คณะกรรมการออกแบบระบบการทำงานแบบบูรณาการทุกพันธกิจของงานกระทรวง พร้อมกับสร้างฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งมีนายศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธาน ซึ่งพล.อ.ประจิน จะนำเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสามชุดไปหารือกับฝ่ายกฎหมายดูว่าจะเป็นอำนาจของนายกฯ หรือ พล.อ.ประจิน เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าว

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในการตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดแล้วก็จะมาทำงานคู่ขนานระหว่างรอโปรดเกล้าเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่ และจะทำในรูปแบบที่ประสานงานร่วมกัน โดยในคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 3 จะมีปลัดกระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นกรรมการทั้ง 2 ชุด เพื่อเชื่อมการทำงาน ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการชุดที่ตนเป็นประธานจะมีการประชุมหารือในวันที่ 26 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ตนคิดว่าคณะกรรมการที่มีความสำคัญที่สุด คือ คณะกรรมการชุดที่ 3 ที่จะต้องออกแบบระบบการทำงาน ให้เป็นพื้นฐานที่ดี ทั้งเป้าหมาย หลักการการทำงาน ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่เร่ิมกระทรวงใหม่ ก่อนที่จะนำบุคลากรหรือส่วนอื่นๆ เข้ามาขับเคลื่อนงานของกระทรวงอุดมฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับโครงสร้างภายใน การกำหนดอัตราตำแหน่งที่เหมาะสม การบูรณาการการทำงานทั้งส่วนงานอุดมศึกษาและงานวิทยาศาสตร์นวัตกรรม รวมถึงการวางแผนจัดสรรงบประมาณของ ปี 2562 และในปี 2563 ด้วย

“อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ชุดนี้จะมีวาระถึง 4 ปี  โดยพล.อ.ประจิน ได้กำชับว่าการดำเนินการทุกอย่างจะต้องทำอย่างรอบคอบ และหากทำแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องการตั้งรัฐมนตรีที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น ผมคิดว่าคงต้องดูว่ากระทรวงอุดมฯ จะตั้งได้เมื่อไร หากยังอยู่ในรัฐบาลชุดนี้อาจจะตั้งรักษการรัฐมนตรีก่อน หรือหากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นอำนาจของรัฐบาลชุดใหม่แต่งตั้งรัฐมนตรีเอง”รมช.ศธ. กล่าว

 

 

ReplyForward


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"