เคาะ3โครงการเฉลิมพระเกียรติ


เพิ่มเพื่อน    


    รัฐบาลไฟเขียว 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธีฯ เปิดให้ส่วนราชการเสนอเพิ่มถึง 12 เม.ย. เน้นรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน ย้ำผลิตเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษก ต้องยื่นขออนุญาต ใช้เสื้อมีคุณภาพ
    ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานราชการนำเสนอเข้ามา 27 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ การแสดงโดรนแปรอักษร งานชุมนุมลูกเสือสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ และโครงการลูกเสือเนตรนารีต่างชาติ ส่วนที่เหลือคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มี.ค.นี้ 
    ขณะเดียวกัน ให้คณะกรรมการฯ ไปประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการเสนอโครงการเข้ามาเพิ่มเติม โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ การดูแลลำน้ำคูคลอง ถนน การจัดการขยะหรือสิ่งของที่ก่อมลพิษ การปลูกป่า ที่อยากให้เป็นโครงการร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับประชาชน สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เป็นการประกอบพิธีทางศาสนา เรื่องวัฒนธรรม และการปลูกป่า จะกระจายดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เบื้องต้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมต้นกล้าไว้ประมาณ 10 ล้านกล้า ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน แต่สามารถเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด โดยขอให้เป็นต้นรวงผึ้ง และพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงทุกคนต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ด้วย 
    สำหรับเรื่องเสื้อสีเหลืองที่ประชาชนต้องสวมใส่เพื่อเฉลิมฉลองในเดือน เม.ย.-ก.ค.นี้ ถ้าใครไม่มีเสื้อที่ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ สามารถใส่เสื้อสีเหลืองปกติแทนได้
    ด้านนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า  ช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีตั้งแต่เดือน พ.ค.2562-พ.ค.2563 โดยการจัดมหรสพนั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.- มิ.ย.2562 โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนการจัดมหรสพที่ท้องสนามหลวง จะมีขึ้นในวันที่ 19-28 พ.ค.นี้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมเป็นเจ้าภาพรอง อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสรุปโครงการแล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโดยเร็วภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ 
    “สำหรับเสื้อสีเหลืองที่ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ผู้ใดที่จะทำขอให้ยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง พร้อมส่งตัวอย่างเสื้อมาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน โดยขอให้เป็นเสื้อที่มีคุณภาพ เพื่อให้สมพระเกียรติ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยทั่วกัน จึงให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ไปทุกคนรับทราบทั่วกัน ส่วนการประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาต รวมถึงภาครัฐจะกำหนดขนาดการประดับธงและให้คำแนะนำเรื่องวิธีการ” รองปลัดสำนักนายกฯ ระบุ.


ลองถึงขั้น "นายกฯ" ลงมาสั่งเองให้ตำรวจอายัดศพ "นายจารุชาติ มาดทอง" ที่เชียงใหม่ ไปชันสูตรให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าการตาย "ปุบปับ" นั้น.......ตายด้วยมอไซค์ชนกัน เป็นอุบัติเหตุจริงๆ หรือมีหลักฐานอื่นใด บ่งชี้ว่า ตายแบบ "มีเงื่อนงำ"?    

นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'
'อัยการ-ตำรวจ' เริงเมือง