คสช.กำชับทุกจังหวัดสนับสนุนการเตรียมงานพระราชพิธีฯ


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.62-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. ) แถลงผลการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ที่มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสนับสนุนภารกิจสำคัญของชาติในห้วงต่อจากนี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียมงานก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ได้แก่ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิธีเสกน้ำอภิเษก ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงดำเนินพระราชพิธีและหลังพระราชพิธีให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทุกภาคส่วน 

"โดยให้จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในทุกพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ตลอดปี 2562ประเทศไทยในฐานะเป็นประธานอาเซียนจะต้องมีการจัดกิจกรรมและการประชุมที่เกี่ยวเนื่องตามบทบาทดังกล่าว รวมถึงในเดือนกันยายน 2562จะมีการประชุมผู้บัญชาการทหารบก ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก รองเลขาธิการคสช. ได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย รองรับบทบาทของประเทศไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้นไว้ด้วย"