เร่งดับไฟป่า ฝุ่นควันตลบ ผู้ป่วยก็พุ่ง


เพิ่มเพื่อน    


    หลายโรงเรียนในเชียงใหม่ยังปิดหนีฝุ่น เผยตัวเลขผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 4.8 พันราย ตาอักเสบอีก 339 ราย แม่สายมีค่าฝุ่นจิ๋วสูงสุดในภาคเหนือ ด้านแม่ฮ่องสอนเกิดไฟป่าลุกลามตรวจพบ 599 จุด 
    กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 26 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 199 ส่วนฝุ่น PM 10 อยู่ที่ 231 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ สูงสุดที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง ฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 105 PM 10 อยู่ที่ 144 นอกจากนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง ฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 133 ส่วน PM 10 อยู่ที่ 157
    มีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กระแสลมที่พัดผ่านช่วงวันจันทร์ ส่งผลดีทำให้สภาพหมอกควันที่ปกคลุมทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเบาบางลงเล็กน้อย แต่ยังหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพจากระยะไกลได้เหมือนภาวะปกติ และยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์อาจจะกลับมารุนแรง ซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลายโรงเรียนและบางมหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วงเรียนซัมเมอร์หรือยังไม่ปิดภาคเรียน มีการประกาศปิดเรียนในช่วงต้นสัปดาห์นี้ด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดแก่นักเรียนนักศึกษา
    ข้อมูลของเว็บไซต์ www.airvisual.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์วัดคุณภาพอากาศทั่วโลก จากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค่า US AQI พบว่าค่ามลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. อยู่ที่ 246 US AQI ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเมืองดักกา บังกลาเทศ วัดได้ 372 I
    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เผยว่า จากการบินขึ้นสำรวจพบไฟป่าเกิดขึ้นเป็นแนวยาวหลายพื้นที่ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการทำงานของทุกฝ่ายเวลานี้ ยังยืนยันว่าทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการทุ่มเททำงานกันตลอดเวลา ส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจที่ถูกตำหนิ ถูกลงชื่อไล่ และน้อมรับทุกคำติติง ทุกข้อเสนอแนะ ซึ่งก็เอามาปรับเพื่อดำเนินการทุกอย่าง ขอความร่วมมือไปทุกฝ่ายในการร่วมมือกันเท่าที่ทำได้ในพื้นที่ ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีจุดฮอตสปอตโดยรอบ สภาพภูมิอากาศและอื่นๆ ที่ก็เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุม รวมทั้งปีนี้ไม่มีฝนตก อากาศร้อนตัด จึงทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น แต่หลังจากนี้จะใช้ศูนย์อำนวยการสั่งการของจังหวัดชี้แจงแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบทุกวัน ว่าหน่วยงานไหนทำอะไรบ้าง 
    ต่อมา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายศุภชัยได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาชน ที่มีความห่วงใยต่อวิกฤติหมอกควันเพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขรณรงค์ป้องกันในทุกระยะ
    นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมบ้านประชาชน “เคาะประตู สู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจทุกคน” เพื่อสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ และให้ความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดจนประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกชนิดด้วย ซึ่งจากรายงานจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 4,870 ราย, โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 3,767 ราย, โรคผิวหนังอักเสบ 374 ราย และโรคตาอักเสบ 339 ราย เพิ่มสูงในช่วงเดือนมีนาคมนี้
    นอกจากนี้ สสจ.เชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และขอย้ำเตือนให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพตนเองด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ 1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ 
    ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย สั่งระดมรถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมเครื่องพ่นน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สาย แต่ระดับฝุ่นละอองในอากาศก็ยังคงไม่ลดลงมากนัก นายประจญกล่าวว่า ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ เร่งระดมเจ้าหน้าที่ รถบรรทุกน้ำ รถฉีดพ่นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ชำระล้างหมอกควันและฝุ่นพิษในอากาศ แม้ว่าจังหวัดเชียงรายพบจุดความร้อนเพียงไม่กี่จุด และมีการเผาน้อยที่สุดของภาคเหนือ แต่กลุ่มหมอกควันยังคงปกคลุมหนาแน่นทำให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับทิศทางลมที่พัดผ่านทำให้หมอกควันลอยไปยังพื้นที่ต่างๆ จนส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
    แม่ฮ่องสอน ศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า จุดความร้อนประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562 จากดาวเทียมระบบเวียร์ เวลา 02.12 พบจุดความร้อน 599 จุด ได้แก่ อ.สบเมย 37 จุด อ.แม่สะเรียง 96 จุด อ.แม่ลาน้อย 74 จุด อ.ขุนยวม 107 จุด อ.เมือง 166 จุด อ.ปางมะผ้า 66 จุด อ.ปาย 53 จุด โดยพบว่าเขตพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่า กลับมีการเกิดไฟป่ามากว่าทุกอำเภอ
    มีรายงานว่า ขณะนี้หอการค้าฯ เครือข่ายภาคประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทางจังหวัดนำไปพิจารณาดำเนินการตามมุมมองของภาคเอกชน โดยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเรื่องไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน.


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ