ตท.ริบคืนรางวัลจักรดาว ถอดทักษิณพ้นศิษย์ดีเด่น


เพิ่มเพื่อน    


    “ทักษิณ” โดนอีกดอก บอร์ดศิษย์เก่า รร.เตรียมทหารที่มี “พล.อ.พรพิพัฒน์” นั่งหัวโต๊ะเคาะมติเอกฉันท์ถอดชื่อออกจากศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวที่ได้รับในยุค รสช. อึ้ง! “หลานแม้ว” ก็ร่วมออกเสียงด้วย
    เมื่อวันที่ 27 มี.ค. คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 35 คน ได้มีมติถอดชื่อนายทักษิณ ชินวัตร ออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวด้วย ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่า รร.เตรียมทหารที่มีมติดังกล่าว อาทิ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะประธานกรรมการ, พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรองประธานกรรมการ,  พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองประธานกรรมการ และ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 
    พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทสส. ในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการ, พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ รอง ผบ.ทสส. ในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการ, พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทสส. ในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการ, พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.ทสส. ในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการ และ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ในฐานะผู้ช่วยประธานกรรมการ รวมถึงประธานหรือตัวแทนของประธานรุ่นเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีชื่อ พ.อ.สราวุธ ชินวัตร หลานนายทักษิณ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาครั้งนี้ด้วย
    ทั้งนี้ ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลของ รร.เตรียมทหาร ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางเสียหายในสังคม ทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป หากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯ
ขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณาถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่องการถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2558 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2551 ว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก 2 ปี จึงมีมติให้คืนรางวัลนายทักษิณด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
    ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้านพัฒนาเศรษฐกิจของนายทักษิณนั้น ถือเป็นคนแรกที่ได้รับจากคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อปี 2534 ซึ่งเป็นยุคที่มีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 
    ขณะที่ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษก บก.ทสส.กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่ในวันที่ 28 มี.ค. พล.อ.พรพิพัฒน์พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งภายหลังการตรวจเยี่ยมจะประชุมคณะผู้บัญชาการทหารถือเป็นประชุมนอกสถานที่ครั้งแรก และจะแถลงข่าว ซึ่งสื่อสามารถสอบถามได้โดยตรงจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด.


นี่น่ะเรอะ "รุ่นใหม่" ของธนาธร? ที่ใช้ออกหน้า "เปิดประตูบานแรก" ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ประกาศวันก่อนน่ะ สถุล "ต่ำสัตว์" อย่างนี้ มันจะไหวหรือ?

ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'