เกษตรกรเฮ พาณิชย์แจ้งข่าวดี 'ปุ๋ย'ลดราคา


เพิ่มเพื่อน    

 

28 มี.ค.2562 - น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้กับเกษตรกร ตามนโยบายที่ได้รับจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผลสำเร็จแล้ว โดยผู้ประกอบการได้มีการลดราคาลงประมาณกระสอบละ 30-50 บาท เริ่มมีผลแล้วจนถึงเดือนพ.ค.2562 และหากสถานการณ์วัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขยายระยะเวลาลดราคาออกไปอีก ซึ่งอาจจะขยายไปถึงเดือนมิ.ย.-ส.ค.2562 เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังจะเริ่มทำนา

สำหรับปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่มีการปรับลดในครั้งนี้ ได้แก่ ปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าว คือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ปรับลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ปรับลดราคากระสอบละ 50 บาท และปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ เช่น สูตร 15-15-15 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท

นอกจากนี้ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ได้ปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ให้กระสอบละ 50 บาท โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) อยู่ที่กระสอบละ 250 บาท มีปริมาณที่ลดราคารวม 150,000 ตัน

ขณะที่การจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก มีผู้ประกอบการจำนวน 6 ราย ยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 47 แห่งพบกับผู้ประกอบการโดยตรง และสหกรณ์การเกษตรมีความสนใจในการซื้อขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไว้กับผู้ประกอบการ

น.ส.ชุติมากล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มสดตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังจะมีมาตรการเพิ่มเติม โดยจะออกประกาศกำหนดให้โรงสกัดต้องผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้เปอร์เซนต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งจะช่วยให้โรงสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรต้องตัดปาล์มสุก และราคาจะปรับตัวสูงขึ้นจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้โรงสกัดที่ขายน้ำมันปาล์มดิบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปผลิตไฟฟ้า 1.6 แสนตัน ต้องส่งมอบหลักฐานการซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรภายใน 60 วัน หรือ 75 วัน เพื่อเป็นการเร่งการรับซื้อผลปาล์มดิบ และดึงผลผลิตออกจากตลาด ส่วนมาตรการอื่นๆ จะเร่งการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซล บี 20 กระตุ้นให้มีการใช้ด้วยการลดราคา 5 บาทต่อลิตรจนถึงพ.ค.2562 เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันบี 20 และกระตุ้นให้ใช้น้ำมันบี 100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ขณะที่รัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะที่ผลิตใหม่ เพื่อจูงใจให้ผลิตรถที่ใช้น้ำมันบี 20 เพิ่มขึ้น


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"