"วันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา จ.นครสวรรค์"


   

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

 

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของภาครัฐและเอกชน ที่จะสานพลังร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกในพื้นที่นาทดแทนการปลูกข้าวรอบสอง  หรือนาปรังได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่ระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้องต่อไป


เรื่อง "เรือดำน้ำ"..........ถูกทำให้กลับมาเป็นข่าวอีก!โฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ปี ๖๓ "นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลง เมื่อศุกร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ว่าในส่วน "งบกองทัพเรือ"

ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?