"วันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา จ.นครสวรรค์"


   

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

 

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของภาครัฐและเอกชน ที่จะสานพลังร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกในพื้นที่นาทดแทนการปลูกข้าวรอบสอง  หรือนาปรังได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่ระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้องต่อไป


ยุคนี้ นักวิจารณ์เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องดี.... แต่ประเภท "ไม่อ่านเนื้อ" อ่านแค่พาดหัว ๒-๓ คำ แล้วหยิบไปวิจารณ์เป็นคุ้ง-เป็นแควนี่ซี

เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'