ชงรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ"หมออุดม"หารือ วิษณุ หาช่องให้กม.มีผลโดยไม่ผ่านสนช.


เพิ่มเพื่อน    

 

 

1เม.ย.62-หมออุดม หารือ วิษณุ เครืองาม หาช่องทางประกาศ ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ภายใน รัฐบาลคสช.นี้ โดยไม่ต้องผ่านสนช“  ชี้เป็นกฎหมาย.ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการศึกษาของประเทศได้ ด้านคณะกรรมการอิสระฯยันสาระสำคัญในพ.ร.บ.ร่างศึกษาชาติฯ สอดคล้องกับแนวทางปฎิรูปการศึกษา  

 

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีการ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อยและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยที่ประชุม ครม. ได้มีมติการรับทราบร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งโดยกระบวนการขั้นตอนต่อไปจะต้องเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา แต่เนื่องจากขณะนี้ทาง สนช.ได้งดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ แล้ว ดังนั้นตนจึงได้หารือร่วมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะชี้แจงว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสำคัญต่อการยกระดับ ขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลก็รับที่จะไปหาแนวทางเพื่อให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ สามารถประกาศใช้ได้ทันในรัฐบาลชุดนี้

 

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับนี้ มีการวางกรอบการยกคุณภาพการศึกษาทั้งระบบใหม่ ทั้งยังมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และตนเชื่อว่าจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการศึกษาของประเทศได้อย่างแน่นอน เพราะภายในร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ได้มีกำหนดความเชื่อมโยงของการศึกษาในแต่ละระดับตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้ โดยจากนี้รัฐบาลคงต้องไปหาแนวทาง ว่าจะทำอย่างไรให้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับนี้สามารถประกาศใช้ให้มีผลได้ภายในรัฐบาลนี้ โดยที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ สนช.

 

ด้านนพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทาง คณะกรรมการอิสระฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ซึ่งสาระสำคัญต่างๆ ก็สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่ทางคณะกรรมการอิสระฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาฉบับแรก โดยในส่วนของคณะกรรมการอิสระฯ ก็ได้เตรียมยกร่างกฎหมายรองต่างๆ เพื่อรับรองร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้อยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจ


อันที่จริง อะไรที่เป็น ๒ ถือว่าปกติ อย่างโลก ก็มี ขั้วเหนือ-ขั้วใต้, มีกลางวัน-มีกลางคืน มนุษย์-สัตว์ มี เพศผู้-เพศเมีย

เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'