"หมอจรัส "จี้รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ถือเป็นเรื่องเร่งด่่วน และสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้


เพิ่มเพื่อน    


2เม.ย.62-นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึงความคืบหน้าการหาแนวทางในการออกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า พ.ร.บ.เป็นกฎหมายของแผ่นดินที่ออกโดยรัฐสภา แต่มีกรณีที่ไม่สามารถออกเป็น พ.ร.บ.ได้สามารถที่จะออกเป็นพระราชกำหนด คือกฎหมายที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบออก ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่างๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะออกเป็นพระราชกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินของแผ่นดินที่จะต้องใช้การทันที ไม่เช่นนั้นคนที่ทราบข้อมูลภายในอาจจะนำไปทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวได้ จึงเป็นเหตุผลจำเป็นที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด สำหรับในส่วนของ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....จะออกในลักษณะของพระราชกำหนดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตีความ โดยในรายงานการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่าโดยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เมื่อมีการดำเนินการเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะออกได้ทันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนด

“เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะเห็นความสำคัญหรือไม่ ส่วนจะทำได้ทันในรัฐบาลนี้หรือไม่อยู่ที่ใครจะเห็นว่าสมควรออกเป็นพระราชกำหนดแทน พ.ร.บ.หรือไม่ ส่วนที่เป็นห่วงเรื่องชั้นกฏหมายของ พ.ร.บ. กับพระราชกำหนดจะเท่ากันหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะศักดิ์ศรีเท่ากัน และพระราชกำหนดนี้เมื่อรัฐบาลเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก็ออกได้เลย และเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้สัตยาบรรณพระราชกำหนดก็มีสภาพเหมือนกับพ.ร.บ. สำหรับความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะออกเป็นพระราชกำหนดนั้น เรื่องนี้ต้องดูเงื่อนไขเวลา เพราะ ถ้าไม่ออกรัฐบาลนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่จะออกได้หรือไม่ การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องแก้ไขในหลักการต่างๆหลายอย่าง ซึ่งกระทบกับคนจำนวนไม่น้อย ดังนั้นการพิจารณาเรื่องนี้รัฐบาลต้องมีการตัดสินใจที่ดี แต่ที่คณะกรรมการอิสระฯ เสนอคือมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา เพราะประเทศไทยไม่มีการปฏิรูปไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นอีก 10 ปีข้างหน้าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน” ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"