โคราชสร้างเสลี่ยงหามคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้ว


   

3 เม.ย. 62 - ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า การจัดทำเสลี่ยงหามคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ออกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณคลองอิเฒ่า ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 เมษายนนี้ มีนายเอกรินทร์ วรรณเวศ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้วดำเนินการการจัดทำเสลี่ยงที่จัดสร้างแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ทางเรือนจำอำเภอสีคิ้วรับหน้าที่จากทางจังหวัดนครราชสีมาให้จัดสร้างเสลี่ยงเพื่อใช้หามคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 เมษายน นี้ ซึ่งการจัดสร้างได้คำนึกถึงความเป็นมงคลโดยใช้ไม้สักทองทั้งหมดในการจัดสร้าง โดยผู้จัดสร้างเป็นผู้ต้องขังชายที่มีฝีมือในเรื่องงานไม้ภายในเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ทั้งหมด 19 คน ซึ่งเป็นเลขมงคล คือ  ในหลวงรัชกาลที่ 9  และในหลวงรัชกาลที่  10  โดยใช้ระยะเวลาในการจัดสร้าง ทั้งสิ้น 10 วัน ซึ่งเป็นเลขมงคล คือ ในหลวงรัชกาลที่ 10   

โดยก่อนลงมือจัดสร้าง ได้ให้ผู้ต้องขังที่มีหน้าที่จัดสร้างเสลี่ยง ทำพิธีถวายบังคมขอพระราชานุญาตต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังในการจัดสร้างเสลี่ยง  ส่วนรูปแบบนั้นทางกองช่างโยธา ได้ออกแบบมาให้ทางเรือนจำอำเภอสีคิ้วเป็นผู้จัดสร้าง ส่วนขนาดของเสลี่ยงจะมี 3 ชั้น  ขนาดความสูงรวม  1.40 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร รวมคานคนหามเสลี่ยง โดยทางเรือนจำอำเภอสีคิ้วจะทำพิธีส่งให้ให้กับทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลของทางเรือนจำอำเภอสีคิ้ว และผู้ต้องขัง ที่ได้รับภารกิจอันเป็นมงคลในการจัดสร้างเสลี่ยงในครั้งนี้.


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'