สงกรานต์ปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน    

        อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหลายๆ คนก็กำลังรอคอยและเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านและภูมิลำเนา เพื่อรวมเฉลิมฉลองรถน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ในฐานะที่กำกับดูแลด้านการคมนาคมขนส่ง จึงต้องเร่งเดินหน้าวางแผนอำนวยความสะดวกรองรับกับประชาชนที่ทุกๆ ปีจะหลั่งไหลกันเดินทาง

        ล่าสุด อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้กำชับและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งประชาชนกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 7 วัน

        โดยย้ำชัดเจนว่าต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งไปและกลับได้อย่างเพียงพอไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้างป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมี “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” ตลอดจนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

        พร้อมทั้งตั้งเป้าว่า ในปี 2562 นี้ ประชาชนต้องได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ, ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้างบริหารจัดการจราจร เส้นทางบนโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง, จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บต้องลดลง 5%

        พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือ ต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดความปลอดภัย ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

        นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่ง ชานชาลาและพื้นที่จอดรถสำรองให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2562 นี้

        รวมไปถึงยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562

        และบำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจน ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางและหยุดงานก่อสร้างทางในช่วงเทศกาล

        และเพื่อให้การรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ ยังได้มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อาทิ ตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ, ปรับปรุงถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมาย อุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน, ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย   

        นอกจากนี้ยังร่วมกับสถาบันศึกษาตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และที่สำคัญ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทาง และในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และอีกสารพัดมาตรการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผุดออกมารองรับการเดินทางครั้งนี้

        เห็นอย่างนี้แล้วก็ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมินำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย แต่ถ้าให้ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะเข้มงวด ทั้งเทศกาลและนอกเทศกาลเพื่อลดอุบัติเหตุรายวันที่เกิดขึ้นใน 365 วัน ไม่แค่ในช่วงเทศกาลเท่านั้น รวมถึงต้องรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนคิดถึงความปลอดภัยทั้งของตัวเองและผู้อื่นอย่างจริงๆ จังๆ เสียแล้ว.

บุญช่วย ค้ายาดี


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย