'มัลลิกา'ฉะเว็บฯล่ารายชื่อถอด'ผบ.ทบ.'ส่อปลุกระดมเกินขอบเขต


   

4 เม.ย.62 - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน กล่าวว่าการทำกิจกรรมล่ารายชื่อปลดผู้บัญชาการทหารบกหรือล่ารายชื่อเหมือนกิจกรรม"ล่าแม่มด"ใน Social network ใช้ภาษา Bully ใส่คนนั้นคนนี้โดยที่รายชื่อที่เข้ามาแสดงหรือนำมาอ้างอิงเป็น Account บนโซเชียลเน็ตเวิร์คที่จำนวนมากไม่สามารถระบุตัวตนชื่อสกุลที่แท้จริงได้แล้วบุคคลบางกลุ่มนำไปใช้เคลื่อนไหวสร้างกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมทั้งอ้างกระแสคนรุ่นใหม่ปลุกปั่นสร้างความไม่สงบในบ้านเมืองเกินลิมิตเกินขอบเขตส่อเป็นการปลุกระดมชัดเจนเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นางมัลลิกา กล่าวว่า คนไทยในประเทศนี้ต่างก็มีสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองไทยมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นก็ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพอย่างหนึ่งเช่นกัน แต่การที่บุคคลที่รวมตัวกันต่อต้านความคิดที่ต่างจากตนไม่เคารพความคิดเห็นคนอื่นและแสดงพฤติกรรมล่ารายชื่อต่างๆนาๆอยู่นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และนำมาซึ่งความขัดแย้ง

"คุณพูดได้คนอื่นพูดได้ คุณคิดต่างคนอื่นคิดแตกต่าง อยู่ร่วมสังคมกันได้ถ้าความคิดเหล่านั้นไม่ไปผิดกฎหมายแต่ละมาตราของสังคม ประชาชนใช้สิทธิเลือกคนเข้าสภาก็เช่นกันเค้าก็คิดว่าคุณเป็นคนดีไปทำหน้าที่แทนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้สิทธิคุณไปไล่ล่าคนนั้นคนนี้หรือปลุกระดมเอาคนมาเป็นเกราะปกป้องตนเอง" นางมัลลิกา กล่าว.


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?