บวท.คาดเดินทางสงกรานต์เพิ่มขึ้น 4.8% พุ่ง 3,199 เที่ยวบิน


เพิ่มเพื่อน    

 


5 เม.ย.62-นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ว่า ในปีนี้มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.8 %โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 19,987 เที่ยวบิน  เฉลี่ยวันละ 2,855 เที่ยวบินต่อวัน โดยวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นวันที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดของเทศกาลสงกรานต์   อยู่ที่ 3,199 เที่ยวบิน 

ทั้งนี้เนื่องจากเดือนเมษายน มีช่วงวันหยุดยาวติดกัน 2 ช่วง ประชาชนทยอยออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562  และเดินทางอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2562 และคาดว่าจะเดินทางกลับพร้อมกันในวันที่ 17 เมษายน 2562 จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินในวันดังกล่าวสูงที่สุด  

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหลักของประเทศ ตามลำดับดังนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 7,545 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,078 เที่ยวบิน,ดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบินรวม 5,380 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 769 เที่ยวบิน,ภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินรวม 2,554 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 365 เที่ยวบิน,เชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 1,768 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 253 เที่ยวบิน,หาดใหญ่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 598 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 85 เที่ยวบิน,กระบี่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 533 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 76 เที่ยวบิน และอู่ตะเภา มีปริมาณเที่ยวบินรวม 321 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 46 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งในเรื่องของการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือและประสานงานกับสายการบิน และหน่วยงานที่ให้บริการทางอากาศอย่างใกล้ชิด โดยได้วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สายการบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน